Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc: Nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng- Chuyên đề năm 2021

Ngày 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TWcủa Bộ Chính trị

Ngày 12/6/2021, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, triển khai Kết luận số 01-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng chủ trì hội nghị.

Bí thư Chi bộ gương mẫu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Mã Văn Khăm, Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Kéo Mật, xã Khánh Xuân luôn quan tâm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên kiên đ

Ghi nhận Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến huyện Lộc Bình báo công với Bác tại huyện Tràng Định và huyện Văn Lãng

Thực hiện Kế hoạch số 21-KH/HU, ngày 01/3/2021 của Huyện ủy Lộc Bình về sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, ngày 29/4/2021, Huyện ủy Lộc Bình tổ chức Đoàn đại biểu điển hình tiên tiến huyện Lộc Bình báo công với Bác tại huyện Tràng Định và huyện Văn Lãng.

Sơ kết 05 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày 06/4/2021, Huyện ủy Lộc Bình tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự về phía tỉnh có đồng chí Nguyễn Trọng Sơn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Họp công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

Ngày 26/3/2021, Huyện ủy Lộc Bình tổ chức cuộc họp công tác chuẩn bị cho hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Nông Thị Liên : Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sau 04 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chi bộ Trường THCC xã Nam Quan đã chủ động triển khai các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW đến đảng viên, nhân viên, học sinh toàn trường.

Đội trưởng Đội Trinh sát: Gương mẫu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Đảng ủy Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma tích cực triển khai các nội dung của chỉ thị đến cán bộ, chiến sĩ bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Chi bộ Trường THPT Na Dương học tập và làm theo Bác

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong những năm học qua, thầy và trò Trường THPT Na Dương đã cụ thể hóa việc “Làm theo Bác” bằng những việc làm cụ thể như đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”.

Cô giáo Phan Thanh Hiền:Gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong những năm qua, trên địa bàn huyện có nhiều gương điển hình học tập và làm theo Bác trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bí thư Đoàn học tập và làm theo lời Bác

Trong những năm qua, Huyện ủy Lộc Bình luôn chỉ đạo các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở phát động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua phát động Cuộc vận động đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong học tập và làm theo Bác.

Đồng chí Lê Ngọc Cương Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Qua hơn 03 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Ngọc Cương luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào, các cuộc vận động do các cấp phát động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bác sĩ Trần Hồng Duyên học tập và làm theo lời Bác

Trong những năm qua, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện quán triệt, triển khai nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị đến cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động, qua đó đã có nhiều

Subscribe to Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh