Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Công tác xây dựng Đảng - Đoàn thể

Đảng ủy xã Khuất Xá: Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019

Ngày 03/7/2019, Đảng ủy xã Khuất Xá tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự có đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy.

Quốc phòng - An ninh

Ban Chỉ đạo 138 xã Khuất Xá: Tổ chức hội nghị triển khai thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2018.

Ngày 28/8/2018, Ban Chỉ đạo 138 xã Khuất xá tổ chức hội nghị triển khai thực hiện công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2018. Dự hội nghị có đồng chí Lê Duy Thực, Phó trưởng phòng PV05 Công an tỉnh Lạng Sơn.

Hoạt động xã, thị trấn

Xã Khuất Xá: TỔ CHỨC HỘI NGHI TIẾP XÚC, ĐỐI THOẠI TRỰC TIẾP GIỮA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CẤP ỦY, CHÍNH QUYỀN VỚI NHÂN DÂN NĂM 2017

 Ngày 20/10/2017, Đảng ủy xã Khuất xá, tổ chức hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền xã với  nhân dân năm 2017. Dự có đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy.

Subscribe to Xã Khuất Xá