Skip to main content
Hội đồng nhân dân

Thường trực HĐND huyện tổ chức giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn

Ngày 22/9/2020, Hội đồng nhân dân huyện tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn 9 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Hứa Văn Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Hội đồng nhân dân

HĐND huyện Lộc Bình: Tổ chức phiên họp nghe giải trình về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện

Ngày 18/9/2020, HĐND huyện tổ chức phiên họp nghe giải trình về tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.

Hội đồng nhân dân

Hội đồng nhân dân huyện: Giám sát kết quả thực hiện mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện Lộc Bình giai đoạn 2017 - 2019

Ngày 16/9/2020, Đoàn giám sát do đồng chí Hứa Văn Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện, Hạt kiểm lâm huyện về kết quả thực hiện mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn huyện Lộc Bình giai đoạn 2017

Hội đồng nhân dân

Hội đồng nhân dân huyện giám sát Phòng Nội vụ

Ngày 04/9/2020, Đoàn giám sát do đồng chí Hứa Văn Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát kết quả rà soát, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn huyện đối với Phòng Nội vụ. Dự buổi giám sát có đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Hội đồng nhân dân

Thường trực HĐND huyện: Tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 8 năm 2020

Ngày 24/8/2020, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức phiên họp đánh giá tình hình kết quả hoạt động tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2020. Đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện chủ trì phiên họp.

Hội đồng nhân dân

HĐND huyện: Khảo sát về tình hình, kết quả thực hiện các mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn xã Xuân Dương, Hữu Khánh

Ngày 20/8/2020, Đoàn giám sát của HĐND huyện do đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi khảo sát về tình hình, kết quả thực hiện các mô hình sản xuất nông, lâm nghiệp trên địa bàn xã Xuân Dương, Hữu Khánh từ năm 2018 đến nay.

Hội đồng nhân dân

Đoàn giám sát của thường trực HĐND huyện: Giám sát về tình hình thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện

Ngày 31/7/2020, Đoàn giám sát của thường trực HĐND huyện do đồng chí Phương Thị Mừng, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát đối với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện về tình hình thực hiện công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn huyện từ năm 2019 đến hết tháng 06/2020.  

Hội đồng nhân dân

Giám sát về tình hình, kết quả thực hiện công tác phát triển và quản lý chợ trên địa bàn huyện giai đoạn 2016 - 2019

Ngày 24/6/2020, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện do đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát đối với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện, UBND thị trấn Lộc Bình, UBND thị trấn Na Dương về tình hình, kết quả thực hiện công tác phát triển và quản lý chợ trên địa bàn

Hội đồng nhân dân

Giám sát tình hình, kết quả thực hiện công tác thi hành án dân sự tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện

Ngày 19/6/2020, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế HĐND huyện do đồng chí Vi Văn Thái, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả thực hiện công tác thi hành án dân sự trên địa bàn huyện Lộc Bình 5 tháng đầu năm 2020.

Hội đồng nhân dân

Giám sát tình hình, kết quả hoạt động của Trạm y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Ngày 17/6/2020, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện do đồng chí Phương Thị Mừng, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát tình hình, kết quả hoạt động của Trạm Y tế xã, thị trấn trên địa bàn huyện từ năm 2018 đến hết tháng 05/2020.

Hội đồng nhân dân

HĐND tỉnh: Khảo sát tình hình thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại xã Thống Nhất và xã Khánh Xuân

Ngày 15/6/2020, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Trần Thị Sơn Thùy, Phó Trưởng Ban pháp chế HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi khảo sát tình hình thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Lạng Sơn tại xã Thống Nhất và xã Khánh Xuân.

Subscribe to Hội đồng nhân dân