Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!
Hội đồng nhân dân

HĐND huyện tổ chức kỳ họp thứ mười sáu (kỳ họp chuyên đề) nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 15/4/2021, HĐND huyện Lộc Bình tổ chức kỳ họp thứ mười sáu (kỳ họp chuyên đề) nhiệm kỳ 2016-2021 về công tác đầu tư công năm 2021. Đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện điều hành kỳ họp.

Hội đồng nhân dân

Kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 tại các xã, thị trấn

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBBC ngày 18/3/2021 của Ủy ban bầu cử huyện Lộc Bình về việc kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Hội đồng nhân dân

Tổ chức xong hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026

Thực hiện Kế hoạch số 157/KH-MTTQ-BTT ngày 16/3/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện Lộc Bình nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng nhân dân

HĐND huyện: Giám sát tình hình, kết quả thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã đối với Phòng Nội vụ huyện

Ngày 08/4/2021, Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện do đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát tình hình, kết quả thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã đối với Phòng Nội vụ huyện.

Hội đồng nhân dân

Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 04/4/2021, tại nhà văn hóa khu Bản Kho, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Lộc Bình tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng nhân dân

Hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, các xã, thị trấn, nhiệm kỳ 2021-2026

Tối ngày 02/4/2021, tại nhà văn hóa khu Lao Động, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Lộc Bình tổ chức hội nghị lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, HĐND các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng nhân dân

HĐND xã Khánh Xuân: Tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 31/3/2021, HĐND xã Khánh Xuân tổ chức hội nghị tổng kết tình hình tổ chức và hoạt động Hội đồng nhân dân khóa I, nhiệm kỳ 2016 - 2021, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới. Dự có đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Hội đồng nhân dân

Thường trực HĐND huyện: Giám sát tại thị trấn Na Dương và Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện

Ngày 30/3/2021, Đoàn giám sát của Thường trực HĐND huyện do đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát về tình hình, kết quả hoạt động của các Trạm truyền thanh cơ sở tại thị trấn Na Dương và Trung tâm Văn hóa, T

Hội đồng nhân dân

Hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 17/3/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thỏa thuận lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Vy Văn Bông, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ trì hội nghị.

Hội đồng nhân dân

Hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 18/3/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức hội nghị  hướng dẫn lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng nhân dân

Khảo sát tình hình, kết quả thực hiện 05 chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp tại huyện Lộc Bình

Ngày 11/3/2021, Đoàn công tác của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Hoàng Văn Tài, Phó trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi khảo sát tình hình, kết quả thực hiện 05 chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp tại huyện Lộc Bình.

Hội đồng nhân dân

Hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý I năm 2021

Ngày 11/3/2021, Thường trực HĐND huyện tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý I năm 2021. Đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Hội đồng nhân dân

Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Lộc Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 05/3/2021, Văn phòng HĐND và UBND huyện, Công đoàn cơ sở Văn phòng HĐND và UBND huyện phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện Lộc Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng nhân dân

Giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả thực hiện công tác điều tra, rà soát, bình xét, công nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện năm 2020

Ngày 04/3/2021, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện do đồng chí Phương Thị Mừng, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện về tình hình, kế

Hội đồng nhân dân

Họp Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện Lộc Bình nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 02/3/2021, Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện tổ chức họp triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Hội đồng nhân dân

Bộ Nội vụ: Trực tuyến tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Ngày 25/02/2021, Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân chủ trì hội nghị.

Subscribe to Hội đồng nhân dân