Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Submitted by Ban biên tập Huyện Lộc Bình on 1 June 2018

UBMTTQVN VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI

STT

Đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

1

UB MTTQ HUYỆN

Vy Văn Bông

Chủ tịch

02053 840 174

 

Ma Văn Điệp

Phó Chủ tịch

02053 842 841

 

Hoàng Thị Hiệu

Phó Chủ tịch

02053 842 840

 

2

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN

Hoàng Văn Vận

Chủ tịch

02035 842 786

 

Trịnh Thu Trường

Phó Chủ tịch

02053 842 289

 

3

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN

Vi Văn Thanh

Chủ tịch

02053 840 194

 

Dương Bá Thi

Phó Chủ tịch

 

 

4

HUYỆN ĐOÀN

Nông Thị Hảo

Bí thư

02053 842 555

 

Hà Thanh Tuấn

Phó Bí thư

02053 842 333

 

5

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN

Đặng Thị Phương

Chủ tịch

02053 840 172

 

Vi Trung Thu

Phó Chủ tịch

02053 842 758

 

6

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN

Lương Đức Tình

Chủ tịch

02053 842 844

 

Đặng Văn Pé

Phó Chủ tịch

02053 840 175

 

La Văn Khánh

Phó Chủ tịch

02053 841 654