Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Submitted by Ban biên tập Huyện Lộc Bình on 1 June 2018

CÁC BAN XÂY DỰNG ĐẢNG

STT

ĐƠN VỊ

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

SỐ ĐIỆN THOẠI

THƯ ĐIỆN TỬ

1

VĂN PHÒNG HUYỆN ỦY

Phạm Văn Hoài

Chánh Văn phòng

02053 840 355

 

Vi Minh Tư

Phó Chánh Văn phòng

02053 840 336

 

Hoàng Trung Dũng

Phó Chánh Văn phòng

02053 842 515

 

2

BAN TỔ CHỨC

Lý Thị Thủy

Trưởng ban

02053 840 010

 

Nguyễn Văn Thành

Phó Trưởng ban

02053 842 444

 

Vi Thị Tuyết

Phó Trưởng ban

02053 842 892

 

3

BAN TUYÊN GIÁO

Lô Văn Thuận

Trưởng ban

02053 842 445

 

Nguyễn Thúy Khanh

Phó Trưởng ban

02053 842 026

 

Lê Văn Tùng

Phó Trưởng ban

02053 840 158

 

4

ỦY BAN

KIỂM TRA

Hoàng Hồng Điệp

Chủ nhiệm

02053 840 157

 

Lành Kim Quang

Phó chủ nhiệm

02053 842 443

 

Hoàng Thị Giang

Phó chủ nhiệm

02053 842 891

 

5

BAN DÂN VẬN

Vy Văn Bông

Trưởng ban

02053 840 159

 

Lương Mạnh Hùng

Phó Trưởng ban

02053 842 022