Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Giám sát chuyên đề về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn thị trấn Lộc Bình

Ngày 24/8/2022, Đoàn giám sát của HĐND huyện do đồng chí Hứa Văn Cường, Phó Chủ tịch HĐND huyện, Phó Trưởng đoàn đã có buổi giám sát chuyên đề về tình hình chấp hành pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn thị trấn Lộc Bình từ năm 2020 đến hết 6 tháng đầu năm 2022. Tham gia với đoàn có đồng chí Ma Văn Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện.

 

z3668068212301_cabebd3341a52d6eac4f4cb24f65bed2.jpg

Đồng chí Hứa Văn Cường, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận tại buổi giám sát

 

Trong năm qua công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn thị trấn được cấp trên quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ. Đặc biệt sự quan tâm cấp ủy đảng, chính quyền thị trấn, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị trên địa bàn được coi là một trong các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn. Công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư được thực hiện theo quy định của pháp luật; công tác tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể và bộ phận chuyên môn trong giải quyết đơn thư ngày càng được tăng cường, có nhiều chuyển biến tích cực. Tính từ năm 2020 đến hết 6 tháng đầu năm 2022, UBND thị trấn Lộc Bình đã tiếp nhận 133 đơn, trong đó thuộc thẩm quyền giải quyết là 132 đơn kiến nghị, phản ánh, đã giải quyết 131 đơn, còn 02 đơn hiện nay đang giải quyết.

Tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn giám sát của HĐND huyện đã tham gia đóng góp ý kiến về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân trên địa bàn thị trấn Lộc Bình.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Hứa Văn Cường, Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: UBND thị trấn Lộc Bình tiếp thu các ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát, khắc phục những hạn chế đã được Đoàn khảo sát chỉ ra; tiếp tục nghiên cứu các văn bản quy định liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý đơn; tổ chức rà soát các quy định của pháp luật liên quan đến công tác tiếp công dân như: Quy trình thủ tục, hồ sơ, sổ ghi chép;   xây dựng, ban hành nội quy, quy chế tiếp công dân của thị trấn đảm bảo theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm túc việc cập nhật, ghi chép đầy đủ các thông tin theo quy định trong sổ tiếp công dân, sổ tiếp nhận và xử lý đơn của thị trấn; thực hiện việp lập hồ sơ tiếp nhận, xử lý đơn và hồ sơ giải quyết đơn theo đúng quy định của pháp luật; tuân thủ quy trình, thủ tục thời hạn giải quyết đơn kiến nghị về tranh chấp đất đai, hoà giải cơ sở đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, nâng cao chất lượng giải quyết. Chủ tịch UBND thị trấn Lộc Bình cần nghiêm túc thực hiện việc tiếp công dân định kỳ theo quy định của pháp luật và quy chế, nội quy đã ban hành; chủ động theo dõi dự báo tình hình phát sinh đơn khiếu nại, tố cáo của công dân không để hình thành điểm nóng về đơn thư; tập trung giải quyết kịp thời các khiếu nại chính đáng của Nhân dân; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc, phân loại xử lý đơn theo đúng quy định./.

 

 

Trần Lương - Trung tâm VH,TT&TT Lộc Bình