Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả thực hiện công tác xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số trên địa bàn thị trấn Na Dương

Ngày 15/8/2023, Đoàn giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện do đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ  tịch Hội đồng nhân dân huyện, Phó Trưởng đoàn đã có buổi giám sát chuyên đề về  tình hình, kết quả thực hiện công tác xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số từ năm 2021 đến nay trên địa bàn thị trấn Na Dương.

 

z4605676814079_d5ead1bdff21e5eb089a3e4271a94195.jpg

Đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện phát biểu kết luận

 

Trong thời gian qua, công tác xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số, phát triển kinh tế số trên địa bàn thị trấn Na Dương luôn nhận được sự quan tâm của cấp ủy Đảng, Chính quyền, sự đồng tình, ủng hộ của các cấp, các ngành, sự đồng thuận người dân, doanh nghiệp nên đạt được những thuận lợi nhất định. Hạ tầng Công nghệ thông tin trên địa bàn cũng được phát triển, mạng viễn thông, mạng internet cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn;100% cán bộ, công chức thực hiện việc tiếp nhận và xử lý công việc qua phần mềm quản lý văn bản điện tử eoffice đảm bảo theo tiến độ, thời gian quy định. Việc ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ, công chức cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ công tác, góp phần hỗ trợ tốt công tác xử lý nghiệp vụ, phục vụ người dân. Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đều áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành và thực thi công vụ gắn với cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, thay đổi thói quan làm việc, nâng cao năng suất, hiệu quả lao động, tiết kiệm chi phí và thời gian, công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính. Kết quả từ năm 2021 đến nay, Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, phát triển chính quyền số, chuyển đổi số thị trấn đã tổ chức họp được 12 cuộc; triển khai các văn bản của cấp trên tới các thành viên trong Ban Chỉ đạo; phân công các thành viên trong Ban Chỉ đạo phụ trách từng khu, thôn, triển khai thực hiện. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành của thị trấn Na Dương được cấp 01 hệ thống quản lý văn bản và điều hành eoffice và 19 hộp thư điện tử công vụ; tiếp nhận văn bản đến hệ thống eoffice là 7.999 văn bản, tổng số văn bản đi của đơn vị là 3.161 văn bản. Hệ thống hội nghị trực tuyến thị trấn Na Dương luôn được duy trì ổn định, đảm bảo phục vụ công tác tiếp nhận đường truyền trực tuyến của Trung ương, của tỉnh, của huyện. Thực hiện tốt việc duy trì họp trực tuyến trên địa bàn thị trấn.   

Tiếp đó, các thành viên Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND huyện đã tham gia phát biểu ý kiến đề nghị UBND thị trấn Na Dương làm rõ một số nội dung như: Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số trên địa bàn; kết quả thực hiện công tác xây dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số trên địa bàn trên địa bàn thị trấn Na Dương trong thời gian qua. Từ đó tìm giải pháp trong thời gian tới thực hiện đạt hiệu quả.

Kết luận tại buổi Giám sát, đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã ghi nhận những kết quả mà UBND thị trấn Na Dương đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đồng chí đề nghị UBND thị trấn Na Dương nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát đã chỉ ra, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện báo cáo; chỉ đạo UBND thị trấn tiếp tục quán triệt, triển khai các văn bản của cấp trên; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cán bộ, công chức và nhân dân về Chính quyền điện tử, Chính quyền số trên địa bàn thị trấn; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số vượt chỉ tiêu kế hoạch; tập trung chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin điều hành, người dân và doanh nghiệp trên địa bàn đạt kết quả; quan tâm tập huấn, đầu tư trang thiết bị máy tính cho cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ được giao; quan tâm thanh toán, bồi dưỡng chế độ cho công chức phụ trách được kịp thời. 

 

                            Trần Lương- Trung tâm VH,TT&TT Lộc Bình