Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới trên địa bàn huyện Lộc Bình

Ngày 28/4/2022, Đoàn giám sát của HĐND huyện do đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát chuyên đề về tình hình, kết quả triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới trên địa bàn huyện Lộc Bình đối với UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện. Tham gia cùng với Đoàn có đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; các thành viên đoàn giám sát. Làm việc với Đoàn giám sát có đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện.

 

gs truong thong nhat_0.jpg

Đoàn giám sát của HĐND huyện giám sát tại Trường Tiểu học và THCS Thống Nhất

 

Hiện nay trên địa bàn huyện có 78 trường học, tổng số 854 nhóm, lớp và 20.089 học sinh, với 1.831 cán bộ, viên chức và nhân viên. Ủy ban nhân dân huyện luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo kịp thời của Huyện ủy, sự giám sát thường xuyên của Hội đồng nhân dân huyện, sự tham mưu tích cực, chủ động của Phòng Giáo dục và Đào tạo. Sự phối hợp tích cực của các cấp, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn về triển khai thực hiện Chương trình GDPT 2018. Các cấp, các ngành, các cơ sở giáo dục và Nhân dân trên địa bàn huyện nhận thức được tầm quan trọng của đổi mới căn bản, phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo; tích cực chuẩn bị các điều kiện để thực hiện Chương trình sách giáo khoa mới. Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục có sự quan tâm sát sao, quyết liệt trong việc triển khai, thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới; tích cực chuẩn bị các điều kiện về đội ngũ, về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học để triển khai thực hiện. Đội ngũ giáo viên có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp tốt, hầu hết đều tận tụy với nghề, có tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và tự bồi dưỡng nâng cao năng lực, chuyên môn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, có trình độ, chuyên môn phù hợp đáp ứng được việc dạy học theo Chương trình GDPT 2018. Cơ sở vật chất luôn được huyện quan tâm đầu tư xây dựng, sửa chữa trường, lớp đảm bảo các trường đủ lớp học 2 buổi/ngày; công tác xã hội hóa giáo dục được tăng cường từ các cá nhân, tổ chức để cải thiện, tu sửa hệ thống cơ sở vật chất hiện có để đáp ứng tốt việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, 2 và lớp 6 trên địa bàn huyện.

Qua nghe báo cáo, các thành viên Đoàn giám sát của HĐND huyện yêu cầu UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện làm rõ một số nội dung như: Việc kiểm tra chuyên đề về thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới; việc cử giáo viên đi đào tạo, bổ dưỡng nâng cao trình độ; việc chỉ đạo các cơ quan huy động các nguồn xã hội hóa, các nguồn hợp pháp khác để xây dựng phòng học; chỉ đạo ngành giáo dục duyệt kế hoạch phát triển giáo dục; việc triển khai các bộ môn học bắt buộc trong chương trình giáo dục; số trường thực hiện được các môn học tự chọn; công tác sở kết, tổng kết đánh giá chương trình sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6; nhận định những môn học thực hiện khó trong việc giảng dạy; chất lượng giảng dạy sách giáo khoa mới khi một số điểm trường không có điện

sep an ket luan.jpg

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận buổi giám sát

 

Kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của UBND huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện trong triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới trên địa bàn huyện Lộc Bình. Đồng thời đồng chí yêu cầu trong thời gian tới: Đối với UBND huyện tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về giáo dục và đào tạo; chỉ đạo thực hiện tốt công tác lựa chọn, chuẩn bị sách giáo khoa hàng năm, dạy học tài liệu giáo dục địa phương theo kế hoạch; chỉ đạo rà soát, chuẩn bị đội ngũ giáo viên cho những năm học tới đảm bảo đủ số lượng, chất lượng đáp ứng yêu cầu giảng dạy theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới; cử giáo viên chưa đáp ứng về trình độ đạt chuẩn theo quy định đi đào tạo, bồi dưỡng; tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đảm bảo theo chương trình giáo dục phổ thông mới; chỉ đạo ngành giáo dục điều chỉnh, sắp xếp để sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có phục vụ yêu cầu theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới; tăng cường công tác kiểm tra trong tổ chức triển khai thực hiện chương trình GDPT 2018; chỉ đạo trong việc tiếp kiệm chi để mua sắm các trang thiết bị dạy học (máy tính); tiếp tục quan tâm cơ sở vật chất để đưa vào danh mục đầu tư công giai đoạn 2021-2025; xem xét kế hoạch của điện lực về việc đầu tư kéo điện đến các điểm trường. Đối với Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn các trường thực hiện tốt công tác lựa chọn, chuẩn bị sách giáo khoa, dạy học tài liệu giáo dục địa phương; phối hợp với Phòng Nội vụ thực hiện rà soát đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên để tham mưu cho UBND huyện bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên, nhân viên hợp lý đảm bảo công tác giảng dạy tại các trường học; tham mưu tuyển dụng đủ số lượng giáo viên theo biên chế giao. Đối với các trường học đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và phụ huynh tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong tổ chức triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới; rà soát, đánh giá cơ sở vật chất, thiết bị hiện có theo các quy định hiện hành; có kế hoạch sửa chữa, sắp xếp cơ sở vật chất, thiết bị hiện có hợp lý, có hiệu quả, mua sắm bổ sung, tự làm các thiết bị dạy học khi chưa được cấp; đề xuất xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu; đẩy mạnh hoạt động trải nghiệm, khắc phục việc học chay./

 

 

Nông Vân - Trung tâm VHTT&TT huyện