Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Giám sát về tình hình, kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn

Ngày 04/11/2020, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện do đồng chí Phương Thị Mừng, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát với Phòng Lao động, Thương binh, xã hội - Dân tộc huyện về tình hình, kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn từ năm 2019 đến tháng 10 năm 2020.

 

20201104_140740.jpg

Đồng chí Phương Thị Mừng, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Phát biểu kết luận tại buổi giám sát

 

Từ năm 2019 đến tháng 10/2020, Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện chủ động tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã thực hiện, tổ chức cuộc họp triển khai Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh Lạng Sơn về ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020; Hướng dẫn số 80/HDLN-BDT-STC ngày 22/3/2017 của Ban Dân tộc và Sở Tài chính về thực hiện Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh. UBND huyện đã phê duyệt danh sách các hộ được thụ hưởng chính sách theo Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh với tổng số hộ thụ hưởng là 823 hộ/11 xã, kinh phí được phân bổ 1.711 triệu đồng, đã hỗ trợ 3.320 con giống vịt, 4.800 con giống gà và 19.950 kg thức ăn chăn nuôi; 129.031,8 kg phân bón tổng hợp các loại. Năm 2020 kinh phí được phân bổ 1.350 triệu đồng, hỗ trợ 647 hộ/10 xã; hỗ trợ 2.550 con vịt giống, thức ăn chăn nuôi 5.100 kg; 14.800 kg đạm và 84.961,9 kg phân bón NPK tổng hợp; phối hợp tổ chức được 39 lớp tập huấn triển khai các chính sách dân tộc cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Việc thực hiện hỗ trợ bằng hiện vật như: Phân bón, con giống cho các hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số ít người vùng khó khăn đã tạo động lực khuyến khích các hộ nghèo tích cực tham gia sản xuất tăng thu nhập, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện.

Tiếp đó, các thành viên trong Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã tham gia ý kiến đề nghị Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc làm rõ thêm như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các chính sách dân tộc tại các xã; công tác kiểm tra, giám sát,...

Kết luận sơ bộ tại buổi giám sát, đồng chí Phương Thị Mừng, Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện ghi nhận những kết quả trong thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện. Đồng thời đồng chí đề nghị trong thời gian tới: Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện cần nghiêm túc tiếp thu những ý kiến mà các thành viên trong Đoàn  giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện chỉ ra, bổ sung hoàn thiện báo cáo; quan tâm tham mưu phê duyệt danh sách cán bộ thụ hưởng sớm để làm căn cứ phân bổ ngân sách cho các xã kịp thời; làm tốt công tác tham mưu cho UBND huyện đề nghị tỉnh thay đổi chính sách đầu tư cho các xã đặc biệt khó khăn từ hỗ trợ trực tiếp cho các hộ gia đình thành hỗ trợ cho cộng đồng dân cư về đầu tư cơ sở vật chất, đường giao thông; tăng cường công tác  kiểm tra các xã được thụ hưởng chặt chẽ, sát sao, đạt hiệu quả hơn.

Trước đó, Đoàn giám sát của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện đã có buổi giám sát về tình hình, kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất đối với dân tộc thiểu số ít người ở xã đặc biệt khó khăn từ năm 2019 đến tháng 10 năm 2020 tại UBND xã Ái Quốc, Mẫu Sơn./.

 

T/h: Trần Lương- Trung tâm VH,TT&TT Lộc Bình