Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

HĐND xã Sàn Viên tổ chức Kỳ họp thứ năm, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 22/12/2022, HĐND xã Sàn viên tổ chức kỳ họp thứ năm, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự có đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện và các đại biểu HĐND huyện bầu tại địa bàn xã.

 Tại kỳ họp, HĐND xã sẽ xem xét thảo luận các báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; về tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách; báo cáo hoạt động của thường trực, các ban HĐND xã trong năm 2022, chương trình hoạt năm 2023; kết quả hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân xã năm 2022; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022. Cụ thể trong năm 2022, UBND xã đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đẩy mạnh sản xuất, đưa giống cây trồng có giá trị kinh tế cao vào sản xuất; tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; chủ động phối hợp thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn; đảm bảo công tác thu, chi ngân sách; lĩnh vực văn hóa – xã hội được duy trì và đảm bảo; công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình; công tác quốc phòng, an ninh được đảm bảo và tăng cường. Tại kỳ họp lần này cũng đã nghiên cứu báo cáo xem xét việc trả lời một số ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 và trao đổi làm rõ một số nội dung liên quan đến ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của các tổ chức cơ quan đơn vị trên địa bàn.

z3982680988628_8ad04eb87ad8478ab892b00c8bc6d0a9.jpg

Đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị xã Sàn Viên tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sản xuất góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo đời sống nhân dân; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi; xây dựng kế hoạch lộ trình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới; tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, môi trường; phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm phát sinh, xử lý các vi phạm tồn đọng kéo dài; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về thực hiện nếp sống văn minh; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trong dịp tết Nguyên đán để mọi người mọi nhà đều vui tết đón xuân, an toàn tiết kiệm. Các đại biểu HĐND xã cần phát huy vai trò của người đại biểu dân cử trong việc thu thập ý kiến, kiến nghị cửa cử tri, Nhân dân, thường xuyên theo dõi, giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; phối hợp chặt chẽ với các đại biểu HĐND huyện bầu tại địa bàn làm tốt tuyên truyền, vận động cử tri và Nhân dân trên địa bàn đồng thuận, tích cực thực hiện tốt nghị quyết HĐND các cấp; tăng cường hoạt động giám sát việc tuân thủ hiến pháp, pháp luật tại cơ sở đối với những vấn đề được cử tri và Nhân dân quan tâm.

Sau một thời gian làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND xã Sàn Viên, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã thông qua 03 nghị quyết với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của xã trong năm 2022./.

 

Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình