Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

HĐND xã Tú Đoạn tổ chức kỳ họp thứ sáu HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 19/7/2022, HĐND xã Tú Đoạn tổ chức kỳ họp thứ sáu HĐND xã khoá XX, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kỳ họp có đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Vy Văn Bông, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại biểu HĐND huyện được bầu tại địa bàn xã.

z3580909337406_ff6d5274979a702362221f1ceb1ecb07.jpg

Đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp

 

Tại kỳ họp các đại biểu được nghe báo cáo của UBND xã về tình hình kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Thường trực HĐND xã tổng hợp báo cáo trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền và những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đối với HĐND, UBND xã. Kết quả trong 6 tháng đầu năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 và thời tiết không thuận lợi nhưng được sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giám sát của HĐND xã và sự phối hợp các tổ chức chính trị trên địa bàn xã; công tác điều hành của UBND xã chỉ đạo các ban, ngành và sự nỗ lực của Nhân dân đã khắc phục được những khó khăn, phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn xã.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung tham gia ý kiến đề nghị: Các cấp quan tâm sửa chữa, nâng cấp đường điện; quan tâm hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 các trường hợp bị ảnh hưởng COvid-19; cấp thẻ căn cước công dân và mức thu phí thẻ căn cước công dân; quan tâm lĩnh vực nông lâm nghiệp, an ninh trật tự trên địa bàn xã....Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu dự kỳ họp, lãnh đạo UBND xã giải trình, làm rõ thêm một số vấn đề đại biểu, cử tri quan tâm và tiếp thu một số ý kiến, kiến nghị của cử tri để trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Phát biểu tại kỳ họp đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện thông báo kết quả của kỳ họp thứ bảy HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026 đến các đại biểu dự kỳ họp. Đồng thời đề nghị Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các đại biểu HĐND xã cần tập trung bám sát các chỉ tiêu, nghị quyết để thực hiện; thực hiện tốt công tác phối hợp với UBND xã, Ủy ban MTTQ xã, các ban, ngành, đoàn thể xã. Đối với UBND xã cần quan tâm giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Nghị quyết của HĐND xã đề ra.

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 4 nghị quyết của HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã về một số chủ trương, giải pháp chủ yếu tiếp tục thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng cuối năm 2022; Nghị quyết về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, quyết toán chi ngân sách xã năm 2021; Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán một số khoản thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách xã năm 2022; Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2023 của Hội đồng nhân dân xã./.

 

 

Trần Lương- Trung tâm VH,TT&TT Lộc Bình