Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

HĐND xã Tú Đoạn, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ tám, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022

Ngày 20/12/2022, HĐND xã Tú Đoạn, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ tám, kỳ họp thường lệ cuối năm 2022. Dự kỳ họp có đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Vy Văn Bông, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đại biểu HĐND huyện được bầu trên địa bàn xã cùng tham dự.

Tại kỳ họp lần này, HĐND xã Tú Đoạn sẽ xem xét thảo luận các báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; về tình hình thực hiện dự toán thu chi ngân sách; báo cáo hoạt động của thường trực, các ban HĐND xã trong năm 2022, chương trình hoạt năm 2023; kết quả hoạt động giám sát của hội đồng nhân dân xã năm 2022; thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022. Đồng thời, tại kỳ họp đã nghiên cứu báo cáo xem xét việc trả lời một số ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 và trao đổi làm rõ một số nội dung liên quan đến ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của các tổ chức cơ quan đơn vị trên địa bàn.

z3979215707421_2e576819c7553b074fb9696115a8e896_0.jpg

Đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đã thông báo kết quả của kỳ họp thứ chín HĐND huyện khóa XX nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng thời, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội trong năm 2023, đồng chí đề nghị thời gian tới Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBND xã cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt sâu sắc kịp thời các quan điểm, chủ trường của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân; tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, đồng thuận của Nhân dân trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp trong phát triển kinh tế - xã hội đặc biệt là các nhiệm vụ trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển sản phẩm OCOP; phát triển các ngành nghề tạo việc làm cho người lao động. Đồng thời, đề nghị HĐND xã cần tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo của HĐND và UBND xã; chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đại biểu HĐND xã tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật, tăng cường hoạt động giám sát thường xuyên ở cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra trong năm 2023.

Sau 01 ngày làm việc, với tinh thần trách nhiệm cao, các đại biểu đã biểu quyết 100% thông qua 04 Nghị quyết của HĐND xã về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách xã và phương án phân bổ ngân sách xã năm 2023; kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND xã và Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề của HĐND xã về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, công tác quản lý hộ tịch, chứng thực trên địa bàn xã./.

 

Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình