Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Lạng Sơn: Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh tại huyện Lộc Bình

Ngày 11/11/2020, Đoàn kiểm tra của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Lạng Sơn do đồng chí Lê Văn Bền, Đại tá Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Lạng Sơn làm Trưởng đoàn có buổi kiểm tra công tác Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tại huyện, Trường THPT Na Dương và xã Khánh Xuân. Làm việc với Đoàn về phía huyện có đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện; Phó Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện, Ban Thường trực, Ban thư ký Hội đồng Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện; Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh xã Khánh Xuân.

 

20201111_105833.jpg

Đồng chí Lê Văn Bền, Đại tá, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Lạng Sơn kết luận tại buổi kiểm tra

 

Tại buổi kiểm tra, Đoàn chia thành 3 tổ kiểm tra tại Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện, Trường THPT Na Dương và xã Khánh Xuân. Nội dung kiểm tra: Công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020; việc quản lý, ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện; công tác tuyên truyền; kiểm tra nhận thức (theo hình thức trắc nghiệm);  kiểm tra giáo viên giảng dạy và học sinh các nội dung thực hành môn giáo dục quốc phòng và an ninh,....

Kết quả, Đoàn kiểm tra của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Lạng Sơn đánh giá Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện đã chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn huyện; Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện, xã Khánh Xuân và Trường THPT Na Dương đã chuẩn bị tốt các văn bản, hồ sơ, tài liệu. Tuy nhiên qua kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh huyện còn một số hạn chế như: Công tác kiểm tra giáo dục quốc phòng và an ninh chưa thực hiện; chưa kịp thời kiện toàn các thành viên khi thay đổi công tác. Đối với xã Khánh Xuân chưa kịp thời cập nhật các đồng chí tham gia đối tượng 4. Đối với trường THPT Na Dương cần rà soát bổ sung giáo viên giảng dạy và tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện đề nghị: Ban Chỉ huy Quân sự huyện là cơ quan Thường trực và các thành viên Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh xã Khánh Xuân, Trường THPT Na Dương cần nghiêm túc tiếp thu ý kiến các thành viên trong Đoàn kiểm tra của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh đã chỉ ra, trong thời gian tới tiếp tục triển khai thực hiện công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trên địa bàn huyện đạt hiệu quả. Ban Chỉ huy Quân sự huyện chủ động tham mưu thực hiện công tác kiểm tra tại các đơn vị theo kế hoạch; kịp thời rà soát các đối tượng để cử tham gia các lớp bồi dưỡng giáo dục quốc phòng và an ninh; đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh đến các cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn huyện. 

Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Lê Văn Bền, Đại tá, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh đã ghi nhận và biểu dương kết quả Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện Lộc Bình, xã Khánh Xuân, Trường THPT Na Dương đạt được. Đồng thời đồng chí đề nghị: Trong thời gian tới, Ban Chỉ huy Quân sự huyện là cơ quan Thường trực tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện trong tổ chức triển khai công tác giáo dục quốc phòng và an ninh; kiện toàn kịp thời các thành viên khi thay đổi công tác; phối hợp với các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo của cấp trên, tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục quốc phòng và an ninh; các cơ quan, ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn dân tham gia thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng và an ninhtrên địa bàn huyện đạt hiệu quả./.

 

T/h: Trần Lương- Trung tâm VH,TT&TT Lộc Bình