Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội đồng nhân dân huyện tổ chức Phiên họp tháng 8 năm 2023

Ngày 23/8/2023, đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì Phiên họp Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tháng 8 năm 2023. Dự có lãnh đạo các Ban HĐND huyện; UBND huyện; UBMTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Trong tháng, Hội đồng nhân dân huyện và các cơ quan của HĐND huyện đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, quyền hạn theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. Chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan đôn đốc, kiểm tra, giám sát, khảo sát đối với các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 mà Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện đã đề ra, qua đó đã góp phần thúc đẩy việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. Chỉ đạo, tổ chức 01 cuộc khảo sát, 01 cuộc giám sát chuyên đề của Hội đồng nhân dân huyện theo kế hoạch, quy trình thực hiện đảm bảo đúng theo các quy định của pháp luật.Thực hiện công tác tiếp công dân theo quy định; tiếp tục đôn đốc, kiểm tra các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết, trả lời đơn của công dân và các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo, tổ chức cho các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tham dự hội Hội nghị tập huấn kiến thức, kỹ năng hoạt động cho đại biểu Hội đồng nhân dân tại thành phố Lạng Sơn; theo dõi, giám sát các Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện trả lời chất vấn bằng văn bản đối với 14 vấn đề chất vấn tại kỳ họp thứ mười một Hội đồng nhân dân huyện theo quy định.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các cáo của Thường trực HĐND huyện về tình hình, kết quả hoạt động tháng 8, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023. Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/ND-HĐND  của HĐND huyện về Chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân huyện. Kế hoạch Chương trình giám sát năm 2024 của Thường trực Hội đồng nhân dân huyện. Báo cáo của Thường trực HĐND huyện tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức kỳ họp thứ mười một Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

 

dc Hưa Cuòng PB Phien hop HĐND thang 8.jpg

Đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu

 

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động giám sát thường xuyên, giám sát chuyên đề theo nghị quyết, kế hoạch đề ra. Trong đó, Thường trực HĐND huyện giám sát thực hiện công tác Quốc phòng an ninh; Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát công tác hòa giải ở cơ sở; Ban kinh tế HĐND huyện giám sát pháp Luật về  công tác giải phóng mặt bằng. Các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tiếp tục tổ chức giám sát theo chức năng nhiệm vụ được giao. UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng ban, chuyên môn thực hiện tốt các nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội , quốc phòng an ninh trên địa bàn huyện…/.

 

Lý Lê- Trung tâm VH,TT và TT huyện