Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội đồng nhân dân huyện giám sát Phòng Nội vụ

Ngày 04/9/2020, Đoàn giám sát do đồng chí Hứa Văn Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát kết quả rà soát, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn huyện đối với Phòng Nội vụ. Dự buổi giám sát có đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Tại buổi giám sát, Đoàn giám sát được nghe đại diện lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện trình bày báo cáo kết quả rà soát, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn huyện từ năm 2018 đến năm 2020. Kết quả, Phòng Nội vụ huyện đã tham mưu giúp UBND huyện ban hành quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại các thôn, khu phố trên địa bàn huyện; các kế hoạch thực hiện tổ chức sắp xếp lại các thôn có quy mô dân số dưới 50 hộ dân và khu phố dưới 100 hộ dân; ban hành văn bản yêu cầu các xã, thị trấn rà soát thống kê thực trạng các thôn, khu phố trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý để làm cơ sở sắp xếp sáp nhập, đề xuất áp dụng các chính sách đặc thù, đề xuất phương án sắp xếp, sáp nhập phù hợp với thực trạng tại địa phương. Năm 2018 có 23/27 đề án tổ chức thành công việc lấy ý kiến cử tri được HĐND cùng cấp thông qua, giảm được 23 đầu mối thôn, khu phố, giảm số người hoạt động không chuyên trách ở cấp thôn, khu phố 207 người so với chức danh được giao và giảm 188 người so với chức danh hiện có. Năm 2019 có 22/22 đề án lấy ý kiến cử tri thành công, đạt 100% so với kế hoạch; 263 thôn, khu phố giảm còn 238 thôn, khu phố; giảm số người người hoạt động không chuyên trách ở cấp thôn, khu phố khoảng 225 người so với chức danh được giao và giảm 192 người so với chức danh hiện có. Năm 2020 tham mưu cho UBND huyện đăng ký thực hiện 18 đề án sáp nhập 36 thôn thành 18 thôn mới, hiện nay đã thực hiện việc lấy ý kiến cử tri thành công tại 16 đề án.

Qua nghe báo cáo, các thành viên trong Đoàn giám sát của HĐND huyện đề nghị Phòng Nội vụ huyện làm rõ một số nội dung: Nguyên nhân các đề án chưa thực hiện sáp nhập; việc xây dựng lại hương ước, quy ước; công tác tuyên truyền; công tác kiểm tra, giám sát, khen thưởng, kỷ luật; việc chuyển đổi giấy tờ liên quan; công tác rà soát....

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Phòng Nội vụ huyện quan tâm tình hình hoạt động của các thôn, khu phố sau sáp nhập; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về sắp xếp, sáp nhập các thôn, khu phố; chủ động phối hợp thường xuyên với các cơ quan, UBND các xã, thị trấn trong việc triển khai sắp xếp, sáp nhập thôn, khu phố.

 

IMG-3836.jpg

Đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện kết luận tại buổi giám sát

 

Kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện nhấn mạnh: Đối với UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên về rà soát, sáp nhập thôn, khu phố; thường xuyên kiểm tra việc kiện toàn tổ chức, việc hoạt động của các thôn, khu phố sau sáp nhập; quan tâm ưu tiên đầu tư cải tạo, nâng cấp các nhà văn hóa thôn, khu phố để Nhân dân thôn mới sinh hoạt tập trung; quan tâm thực hiện việc điều chỉnh, thay đổi các giấy tờ có liên quan đến thôn, khu phố sau sáp nhập cho Nhân dân; thực hiện giải quyết hỗ trợ theo quy định. Đối với Phòng Nội vụ huyện tiếp thu các ý kiến góp ý của các thành viên Đoàn giám sát hoàn thiện báo cáo kết quả rà soát, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn huyện Lộc Bình; tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện các văn bản của cấp trên về rà soát sáp nhập thôn, khu phố phù hợp với thực tế của địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn, các thôn sau sáp nhập; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc cải chính, cấp đổi giấy tờ, hồ sơ liên quan cho Nhân dân; quan tâm giải quyết chế độ chính sách cho các chức danh ở thôn; tham mưu cho UBND huyện kiểm tra việc thực hiện Thông tư số 01/VBHN-BNV ngày 16/4/2019 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố…

Được biết, trước đó Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân huyện đã có buổi giám sát về tình hình, kết quả thực hiện công tác rà soát, sáp nhập thôn, khu phố trên địa bàn xã Minh Hiệp, Sàn Viên, Yên Khoái và thị trấn Na Dương./.

 

 

Tin, ảnh: Nông Vân - Trung tâm VHTT&TT huyện