Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội đồng nhân dân thị trấn Na Dương tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022

Ngày 20/12, Hội đồng nhân dân thị trấn Na Dương tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự và chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các đại biểu HĐND huyện được bầu trên địa bàn.

SEP AN 2.jpg

Toàn cảnh kỳ họp

 

Tại kỳ họp, các đại biểu được nghe Báo cáo về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2022, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023; báo cáo về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp cuối năm 2022; báo cáo về tình hình thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách năm 2022, phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 2023; Thông báo của Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 và những ý kiến, kiến nghị của Ủy ban MTTQ thị trấn đối với HĐND, UBND thị trấn. Trong năm 2022, dưới sự đạo của cấp ủy Đảng, sự giám sát của HĐND, sự tập trung chỉ đạo của UBND, các ban ngành, công chức thị trấn, cùng với sự nỗ lực cố gắng của nhân dân trong thị trấn đã khắc phục những khó khăn, phát huy thế mạnh, phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh; kinh tế trên địa bàn tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 đều đạt và vượt kế hoạch, trong tổng số 19 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của HĐND thị trấn có 14 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch.

SEP AN 1.jpg

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

 

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Hội đồng nhân dân thị trấn Na Dương đạt được trong năm 2022. Đồng thời nhấn mạnh: Năm 2023 là năm giữa của nhiệm kỳ, đề nghị Cấp ủy Đảng, chính quyền thị trấn Na Dương cần lãnh đạo, chỉ đạo bứt phá, tăng tốc để triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ đã đề ra; HĐND thị trấn tăng cường công tác giám sát, đặc biệt tăng cường giám sát các Nghị quyết của HĐND đã thông qua. Đối với các đại biểu HĐND thị trấn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thảo luận Dự thảo Nghị quyết của HĐND thị trấn về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023… 

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu được nghe Tổ đại biểu HĐND huyện bầu trên địa bàn thông báo kết quả Kỳ họp thứ chín HĐND huyện khóa XX, nhiện kỳ 2021-2026 được tổ chức trong 1,5 ngày 15 và 16/12/2022; báo cáo kết quả tình hình thực hiện Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; kết quả hoạt động của Tổ đại biểu HĐND huyện bầu trên địa bàn; Kết quả trả lời một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thị trấn Na Dương.

Tại phiên chất vấn, giải trình và thảo luận, các đại biểu tham dự kỳ họp đã nêu lên các vấn đề tập trung vào các nội dung như: Công tác quản lý các khu đất công trên địa bàn thị trấn quản lý; công tác quản lý đường GTNT; tình hình ANTT, ATXH; việc chi trả kinh phí hỗ trợ tổ Covid – 19 cộng động….Tiếp đó, lãnh đạo UBND thị trấn Na Dương, các đồng chí Ủy viên UBND thị trấn và Công chức đã trả lời và làm rõ thêm các ý kiến mà đại biểu có ý kiến tại kỳ họp.

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua 04 Nghị quyết của HĐND thị trấn về mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023; dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, dự toán thu, chi ngân sách thị trấn và phương án phân bổ ngân sách thị trấn năm 2023; Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023; Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND thị trấn...

 

Nông Vân - Trung tâm VHTT&TT huyện