Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng quý II, triển khai nhiệm vụ quý III năm 2022

Ngày 29/6/2022, Ban Tổ chức Huyện ủy Lộc Bình tổ chức hội nghị giao ban công tác tổ chức xây dựng Đảng quý II, triển khai nhiệm vụ quý III năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức Huyện ủy; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện.

toan cảnh hội nghi.JPG

Toàn cảnh hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Ban Tổ chức Huyện ủy đã bám sát chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy kịp thời tham mưu cho cấp ủy huyện, trực tiếp là Thường vụ Huyện ủy về công tác tổ chức, công tác cán bộ, công tác đảng viên và một số công tác khác được phân công. Chủ động tham mưu thực hiện tốt công tác quy hoạch, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ kế tiếp 2025-2030 (2026-2031) và rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ hiện tại 2020-2025 (2026-2031) năm 2022. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bổ nhiệm, bồi dưỡng, chính sách cán bộ được tham mưu, hướng dẫn thực hiện đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định. Tham mưu thực hiện tốt công tác đánh giá chất lượng, khen thưởng và xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Kiểm tra, giám sát về công tác tổ chức xây dựng Đảng được 01 chi bộ, dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ theo kế hoạch. Phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện mở 01 lớp sơ cấp lý luận chính trị;phối hợp tổ chức trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 03/02/2022 và đợt 19/5/2022 cho 32 đồng chí, tham mưu ban hành quyết định chế độ hỗ trợ hàng tháng đối với đảng viên đã được tặng Huy hiệu 50 tuổi đảng trở lên cho 18 đồng chí. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được giữ vững và ổn định, không có vấn đề phức tạp xảy ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên; công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và tiêu chuẩn đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ; công tác quy hoạch cán bộ...

đc Ân phát biêu.JPG

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: Trong thời gian tới Ban Tổ chức Huyện ủy, các chi đảng bộ, Đảng ủy các xã, thị trấn tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác tổ chức, cán bộ đảm bảo kịp thời, đúng quy định; tham mưu thực hiện quy trình công tác cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ; thực hiện kịp thời đầy đủ chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức; thực hiện tốt Nghị quyết số 77-NQ/TU, ngày 25/5/2022 của Tỉnh ủy về phân công cấp ủy viên, lãnh đạo, quản lý các cấp phụ trách, theo dõi, hỗ trợ xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố, hộ gia đình; thực hiện tốt Nghị quyết số 02/NQ-HĐND, Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định về chức danh, số lượng, mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.

 

Lý Lê, Trung tâm VH,TT và TT huyện