Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 17/6/2022, Hội đồng nhân dân huyện tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân huyện với Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn 6 tháng đầu năm 2022. Đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, HĐND huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định; đã kịp thời cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện vào nghị quyết của HĐND huyện, chương trình, kế hoạch công tác của HĐND huyện để tổ chức thực hiện. Thường trực HĐND huyện đã thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động của các Ban, các Tổ đại biểu, các đại biểu HĐND huyện để thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Chỉ đạo tổ chức thành công 03 kỳ họp HĐND huyện, ban hành 04 Nghị quyết để quyết định được những vấn đề quan trọng của huyện theo thẩm quyền. Tổ chức 06 cuộc giám sát chuyên đề, 05 cuộc kiểm tra, 01 phiên giải trình, 03 cuộc khảo sát đối với các cơ quan, đơn vị theo kế hoạch, đảm bảo quy trình theo quy định. Trên cơ sở kiểm tra, giám sát, khảo sát HĐND huyện đã ghi nhận những kết quả đạt được, chỉ ra những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém; đồng thời có những phản ánh, kiến nghị kịp thời đối với UBND huyện và các cơ quan hữu quan để xem xét, giải quyết. Qua đó góp phần thúc đẩy việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND huyện về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn huyện. Các Ban HĐND huyện đã chủ động xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện chương trình giám sát, chương trình làm việc năm 2022 . Thực hiện giám sát thường xuyên thông qua báo cáo, các hội nghị, cuộc họp đối với các cơ quan hữu quan trong việc tổ chức triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022 mà các Nghị quyết HĐND huyện đề ra. Các Tổ đại biểu HĐND huyện đã thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp và sau kỳ họp. Trước kỳ họp thứ bảy HĐND huyện đã tổ chức được 14 hội nghị tiếp xúc cử tri, tổng hợp, phân loại được 87 ý kiến để chuyển tải đến các cơ quan, đơn vị giải quyết, trả lời ý kiến của cử tri. HĐND các xã, thị trấn đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, phổ biến triển khai thực hiện các Nghị quyết của kỳ họp HĐND xã, thị trấn đến các tầng lớp Nhân dân ở địa phương. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân trong việc xây dựng kế hoạch thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022 mà Nghị quyết HĐND các xã, thị trấn đề ra.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những nội dung như: Hoạt động giám sát về tình hình, kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND; giám sát, khảo sát theo chuyên đề; công tác tiếp công dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư; hoạt động tiếp xúc cử tri trước kỳ họp HĐND thường lệ; công tác khai thác sử dụng văn phòng điện tử; công tác tập huấn nghiệp vụ…

đc cuong phat biêu_0.jpg

Đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện phát biểu

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện đề nghị: HĐND huyện tập trung chỉ đạo chuẩn bị tài liệu trình kỳ họp thứ bảy HĐND huyện đúng thời gian quy định. Chủ động triển khai tổ chức các hoạt động giám sát chuyên đề, khảo sát; tập trung vào kiểm tra, khảo sát những vấn đề thực hiện nghị quyết của HĐND và những vấn đề cử tri quan tâm; tổ chức phiên giải trình, chất vấn giữa hai kỳ họp. Thường xuyên theo dõi việc thực hiện kết luận, kiến nghị của đoàn giám sát năm 2021 đã chỉ ra. Tiếp tục làm tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn thư công dân và tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ bảy, chú trọng tiếp xúc cử tri theo chuyên đề theo lĩnh vực. Đối với HĐND các xã, thị trấn tiếp tục nghiên cứu văn bản và các luật của HĐND. Tiếp tục chỉ đạo tổ chức các phiên họp thường trực HĐND các xã, thị trấn đảm bảo, chất lượng, đảm bảo đúng thẩm quyền. Tổ chức các phiên giải trình; quan tâm chỉ đạo điều hòa, kiểm tra hướng dẫn của các ban HĐND. Tăng cường công tác kiểm tra, khảo sát theo chuyên đề; chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ họp HĐND các xã, thị trấn giữa năm./.

 

Lý Lê, Trung tâm VH, TT và TT huyện