Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh

Ngày 19/11/2020, UBND huyện Lộc Bình phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh về chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025. Dự có 100 đại biểu đại diện cho các cơ quan, đơn vị, đoàn thể của huyện, UBND các xã, thị trấn, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sản xuất, tổ hợp tác trên địa bàn huyện Lộc Bình và huyện Đình Lập.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe triển khai nội dung Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh; Quyết định số 25/2020/QĐ-UBND ngày 06/5/2020 của UBND tỉnh; Hướng dẫn số 99/HD-SKHĐT ngày 22/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh nhằm tạo cơ sở pháp lý quan trọng và cơ chế thu hút nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy đổi mới phương thức tổ chức sản xuất nông nghiệp, thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn, phát huy tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tạo thêm việc làm, cải thiện đời sống Nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó, hội nghị cũng triển khai Hướng dẫn số 609/HDLN-SKHĐT-STC-SCT-SNNPTNT-SKHCN-CNNHNN và hướng dẫn trình tự, thủ tục, hồ sơ: Hồ sơ lãi suất tín dụng, hỗ trợ đầu tư, hỗ trợ phát triển thương hiệu, hỗ trợ mở rộng thị trường, hỗ trợ phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; hỗ trợ thành lập mới và đưa trí thức trẻ về làm việc tại hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp; trình tự, thủ tục, hồ sơ thanh, quyết toán các khoản hỗ trợ. Đồng thời giải đáp các ý kiến liên quan đến chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025.

Hội nghị nhằm giúp các đại biểu nắm bắt đầy đủ các nội dung Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh cũng như các văn bản hướng dẫn liên quan. Qua đó nhanh chóng triển khai các nội dung để khuyến khích, thu hút đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn./.

 

Quang Định – Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông