Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021

Ngày 15/4/2021,UBND huyện tổ chức hội nghị lấy ý kiến về quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021, đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Dự có đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo UBND huyện; đại diện lãnh đạo các Ban của HĐND huyện và các tổ chức đoàn thể huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của huyện: Tài nguyên và Môi trường; Kinh tế và Hạ tầng; Tài chính - Kế hoạch; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Phát triển quỹ đất; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; đại diện Đơn vị tư vấn lập Quy hoạch sử dụng đất Công ty cổ phần Đầu tư và tư vấn Phương Bắc.

IMG_0289.jpg

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Việc lấy ý kiến vào quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện có ý nghĩa rất quan trọng; nhằm phát huy tốt nguồn lực đất đai, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, chủ động trong công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê  đất, chuyển mục đích sử dụng đất, bảo đảm phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Đồng chí đề nghị, các đại biểu dự hội nghị cần tập trung thảo luận góp ý kiến quan trọng bám sát những tiềm năng thế mạnh của huyện để có quy hoạch phù hợp, thiết thực.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn Phương Bắc trình bày báo cáo thuyết minh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021- 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu 2021 huyện. Theo đó, tổng diện tích đất quy hoạch là: 10.238,85ha với 931 công trình, 25 loại đất. Tiếp đó, các đại biểu tập trung thảo luận về chỉ tiêu sử dụng đất cho ngành nông nghiệp, nông thôn; đất cho lĩnh vực sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; chỉ tiêu sử dụng đất cho lĩnh vực phát triển hạ tầng; giao thông đường thủy tại Hồ chứa nước Bản Lải; chỉ tiêu sử dụng đất cho lĩnh vực an ninh - quốc phòng; chỉ tiêu phát triển đô thị và khu dân cư,... nhằm phát huy thế mạnh tiềm năng của huyện.

Kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Công ty Cổ phần đầu tư và tư vấn Phương Bắc tiếp thu các ý kiến góp ý để bổ sung, chỉnh sửa quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện. Các cơ quan, đơn vị liên quan cần có sự phối hợp để hoàn thiện bản quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện xong trước ngày 25/4/2021 để trình tỉnh; giao phòng Tài nguyên và Môi trường huyện phối hợp với đơn vị tư vấn, các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra, bổ sung các vị trí đất quy hoạch sao cho phù hợp, thiết thực, hiệu quả nhất./.

 

T/h: Bích Đào, Trung tâm VH, TT và TT huyện.