Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị quán triệt, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ngày 26/01/2021, huyện Lộc Bình tổ hội nghị quán triệt, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hứa Văn Cường, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện; lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các Ban HĐND huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

 

z2301671104286_2ef629a5f2d200ff8f360dc9599867a5_0.jpg

 

Đồng chí Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy triển khai một số văn bản chỉ đạo về công tác bầu cử tại hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt, triển khai Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; Hướng dẫn số 36-HD/BTCTW, ngày 20/01/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; hướng dẫn dự kiến cơ cấu, thành phần, phân bổ số lượng người được ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn; đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026; triển khai kế hoạch thực hiện quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, theo đó, ngày bầu cử được tiến hành vào Chủ nhật ngày 23/5/2021. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là cuộc vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân để lựa chọn, bầu được những đại biểu ưu tú, đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội khóa XV, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và các cấp đại biểu đại diện cho Nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân các cấp, cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Đảng ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn khẩn trương thành lập Ủy ban bầu cử cấp xã, thị trấn; ban hành các văn triển khai công tác bầu cử; thông qua cơ cấu, thành phần được hiệp thương; tổ chức triển khai công tác hiệp thương theo đúng thời gian quy định. Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn nâng cao tinh thần trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp với thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 theo kế hoạch./.

 

 

Tin, ảnh: Lý Lê, Trung tâm văn hóa, thể thao và Truyền thông huyện