Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị rà soát các điều kiện chuẩn bị cho dạy học lớp 3, lớp 7 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 năm học 2022- 2023

Ngày 21/6/2022, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức hội nghị rà soát các điều kiện chuẩn bị cho dạy học lớp 3, lớp 7 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 năm học 2022 - 2023.

z3510354911372_e2c7f5e589736725d8ebf94f2c5dfded.jpg

Toàn cảnh hội nghị

 

Theo đó năm học 2022-2023 toàn huyện có 32 trường có lớp tiểu học; có 86 lớp 3 với 1.727 học sinh; có 88 giáo viên với 86 lớp. Hiện nay còn có 13/32 trường chưa có phòng máy vi tính; 22/32 trường chưa có phòng học ngoại ngữ; có 27/40 điểm trường lẻ không thể huy động được máy tính để học sinh thực hành; nhu cầu các trường cần 318 máy tính cho việc dạy học Tin học, Tiếng Anh lớp 3; còn có 02 lớp 3 ở điểm trường lẻ học nhờ nhà công vụ; đồ dùng thiết bị dạy học chưa được cấp phát. Cấp THCS có 27 trường có lớp THCS với 187 lớp và 5.487 học sinh; có 49 lớp 7 với 1.410 học sinh; có 356 giáo viên với 187 lớp. Hiện nay còn thiếu giáo viên giảng dạy các môn Tin học, Công nghệ, Giáo dục Công dân, Lịch sử và Địa lý; thiết bị lớp 7 chưa có; phòng học bộ môn đa số các trường chưa đảm bảo theo quy định; có 10/27 phòng học ngoại ngữ; còn có 15/27 trường chưa có phòng máy vi  tính; 17/27 trường chưa có phòng học ngoại ngữ; các phòng ngoại ngữ thiết bị đã hỏng hoặc không có thiết bị; đồ dùng thiết bị dạy học, sách giáo khoa chưa được cấp phát. Tại hội nghị, các  trường tiểu học và THCS đã tham gia thảo luận rà soát các điều kiện dạy học lớp 3 và lớp 7 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 năm học 2022-2023 để đề ra các giải pháp phù hợp để thực hiện đạt hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo Giáo dục và Đào tạo huyện đề nghị các trường tiểu học và THCS trên địa bàn huyện chủ động khắc phục những khó khăn, chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho việc dạy học lớp 3 và lớp 7 năm học 2022-2023; định hướng cho các trường tham mưu cho phòng Giáo dục và Đào tạo huyện đưa chương trình giáo dục phổ thông 2018 đạt theo đúng mục tiêu phát triển giáo dục toàn diện./.                       

 

 

Trần Lương – Trung tâm VH,TT&TT Lộc Bình