Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tập huấn, nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2022

Ngày 16/9/2022, Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị tập huấn, nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2022. Dự có đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện.

z3726475778310_6edef3becca431ff985381ba556c9976.jpg

Đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu khai mạc hội nghị

 

Phát biểu khai mạc tại hội nghị, đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Các đại biểu tham dự hội nghị cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các nội dung về xử lý vi phạm hành chính xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Từ đó áp dụng vào thực tiễn đơn vị triển khai thực hiện đạt hiệu quả.

 Tham gia hội nghị có 150 đại biểu là đại diện lãnh đạo Ban pháp chế, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện; đại diện lãnh đạo một số phòng, ban chuyên môn, đơn vị trên địa bàn huyện; đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Công chức Tư pháp - Hộ tịch, Địa chính - Xây dựng, Văn hóa - Xã hội, Trưởng Công an của 21 xã, thị trấn trên địa bàn huyện được nghe báo cáo viên của Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn triển khai nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; triển khai Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; triển khai Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 về Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; Thông tư số 14/2021/TT-BTP ngày 30/12/2021 quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật  về xử lý vi phạm hành chính; triển khai nội dung cơ bản của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó tập trung vào những điểm mới của luật, nghị định và hướng dẫn chuyên sâu những nội dung, quy trình đối với công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, UBND cấp huyện và cấp xã. Đồng thời tại hội nghị tập huấn, các đại biểu còn trao đổi, giải đáp các tình huống phát sinh trong thực tiễn thi hành pháp luật.

 

z3726475818728_d881d91ffb5c9c223e47ede028ea71f0.jpg

Toàn cảnh hội nghị

 

Qua hội nghị, tập huấn nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, nhằm giúp cho các đại biểu nâng cao vai trò của pháp luật, hiệu lực quản lý nhà nước, cũng như triển khai tổ chức thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính; Luật Ban hành văn bản Quy phạm pháp luật và các văn bản có liên quan, góp phần thực hiện xử lý vi phạm hành chính xây dựng và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2022 trên địa bàn huyện đạt hiệu quả./.

 

 

Trần Lương - Trung tâm VH, TT&TT Lộc Bình