Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tập huấn, tuyên truyền, nâng cao kiến thức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022

 

Ngày 03/8/2022, Huyện ủy Lộc Bình, Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn phối hợp tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền, nâng cao kiến thức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2022. Dự có Tiến sĩ Lương Đăng Ninh, Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn; đồng chí Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Vy Văn Bông, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đồng chí Lô Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị huyện; đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Trung tâm chính trị huyện; đại diện lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn của huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

 

IMG_1790.JPG

Toàn cảnh hội nghị

 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị: Các  Ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham dự hội nghị đầy đủ, nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội các nội dung được tập huấn, tuyên truyền; sau hội nghị tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân lồng ghép với các nội dung trong Kế hoạch số 147/KH-HU, ngày 26/8/2019 của Huyện ủy Lộc Bình về thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng vể tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Kế hoạch số 46/KH-HU, ngày 20/10/2021 của Huyện ủy Lộc Bình về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới. Đối với Ban Tuyên giáo Huyện ủy thường xuyên tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy trong công tác định hướng tuyên truyền Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 và Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư theo quy định; chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong triển khai thực hiện; kịp thời định hướng, chấn chỉnh những tư tưởng, dư luận xã hội trái chiều; phối hợp tham mưu giúp cấp ủy xử lý và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh.

 

3.8. A THUAN PB KHAI MAC.jpg

Đồng chí Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu khai mạc hội nghị

 

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Tiến sĩ Lương Đăng Ninh, Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Lạng Sơn truyền đạt, tuyên truyền các nội dung cơ bản của Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 19/5/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới.

Thông qua buổi tập huấn, giúp các đại biểu nâng cao kiến thức về những quy định của pháp luật trong việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời nhằm tuyên truyền sâu rộng đến các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện những nội dung cơ bản các văn bản của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Bên cạnh đó, nhằm khuyến khích, động viên người tiêu dùng Việt Nam ưu tiên sử dụng hàng Việt Nam./.

 

 

Nông Vân - Trung tâm VHTT&TT huyện