Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2020,triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 14/01/2021, Liên đoàn Lao động huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2020 và sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2018-2023. Dự hội nghị có đồng chí Lương Chí Công, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Hứa Văn Cường, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện; đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo một số phòng ban, ngành, đoàn thể của huyện, Chủ tịch các công đoàn cơ sở.

Liên đoàn Lao động huyện hiện có 124 công đoàn cơ sở trực thuộc với 3.032 đoàn viên. Năm 2020, các công đoàn cơ sở đã bám sát Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm công tác công đoàn, đổi mới hoạt động công đoàn theo phương châm hướng về cơ sở; chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Luật Công đoàn và các chính sách pháp luật khác; đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ cho 03 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây mới nhà ở từ nguồn “Quỹ xã hội Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn”. Các hoạt động xã hội nhân đạo, từ thiện được các công đoàn cơ sở quan tâm thực hiện tốt, vận động đoàn viên, CNVCLĐ đóng góp đầy đủ các loại quỹ với số tiền trên 1,6 tỷ đồng. Công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện được quan tâm. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn được quan tâm. Các phong trào thi đua yêu nước được các công đoàn cơ sở cụ thể hoá vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Công tác nữ công được chú trọng,...

 

unnamed_0.jpg

Đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại hội nghị

 

 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Chí Công, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện ghi nhận và biểu dương những kết quả Liên đoàn Lao động huyện, các công đoàn cơ sở đạt được trong năm 2020 và đề nghị trong năm 2021: Liên đoàn Lao động huyện, các công đoàn cơ sở cần tiếp tục tập trung thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Chủ động phối hợp và tăng cường các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội; tổ chức tốt các hoạt động chăm lo đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, ủng hộ các loại quỹ do địa phương, ngành phát động trong đó có "Quỹ xã hội Liên đoàn Lao động tỉnh Lạng Sơn"; tổ chức triển khai thực hiện “Tết Sum vầy” năm 2021; “Tháng Công nhân”; tổ chức tốt các hoạt động thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán và các ngày lễ đến các gia đình chính sách, gia đình CNVCLĐ, các cháu mồ côi, con CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ....Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Đảng, ông đoàn, giai cấp công nhân cho đoàn viên, người lao động gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2021; quan tâm phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

 

 

LĐLD tặng giấy khen.JPG

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2020

 

Nhân dịp này, 01 tập thể, 04 cá nhân được Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng Bằng khen; 06 tập thể và 10 cá nhân được Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2020. Kết thúc hội nghị, Liên đoàn Lao động huyện đã phát động phong trào thi đua năm 2021./.

 

 

Tin, ảnh: Lý Lê - Trung tâm VH,TT và TT huyện