Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị trực tuyến hướng dẫn thực hiện các nội dung dự án thành phần về thông tin và truyền thông trong các chương trình các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Ngày 18/8/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lạng Sơn tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn thực hiện các nội dung dự án thành phần về thông tin và truyền thông thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Phương Thị Hương Lan, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu huyện có đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo, công chức, viên chức một số phòng ban của huyện.

20220818_101958.jpg

Toàn cảnh điểm cầu tại huyện Lộc Bình

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe triển khai các chuyên đề: Các chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin và truyền thông của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; hướng dẫn thực hiện các nội dung thành phần về thông tin và truyền thông trong chương trình mục tiêu quốc xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; hướng dẫn thực hiện các nội dung thành phần về thông tin và truyền thông trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; hướng dẫn triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ dự án thành phần về thông tin và truyền thông trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025. Tại hội nghị, điểm cầu các huyện, thành phố và Sở Thông tin và Truyền thông đã thảo luận và đóng góp ý kiến, nhằm đảm bảo thống nhất trong tổ chức triển khai thực hiện các nội dung dự án thành phần về thông tin và truyền thông thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Phát biểu kết luận tại hội nghị đồng chí Phó Giám đốc Sở thông tin và Truyền thông tỉnh đề nghị: UBND các huyện, thành phố tiến hành thẩm định và chấm điểm các tiêu chí chương trình mục tiêu quốc gia về thông tin và truyền thông phải đúng chất lượng, đặc biệt đối các xã điểm xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; khu dân cư kiểu mẫu… đảm bảo nguyên tắc; chú trọng đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở, dành kinh phí cho công tác tuyên truyền trong lĩnh vực thông tin truyền thông cơ sở; phân định rõ nội dung đầu tư, trách nhiệm quản lý và tổ chức thực hiện của các đơn vị liên quan tại địa phương. Đồng thời, triển khai các nội dung thông tin và truyền thông các chương trình mục tiêu quốc gia phải phù hợp với khả năng tiếp cận của người dân ở nông thôn, phù hợp với đặc thù khu vực, đảm bảo hiệu quả đầu tư, tránh lãng phí./.

 

Thanh Hiền, Trung tâm VHTT&TT huyện