Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội nghị trực tuyến triển khai phổ biến, tuyên truyền thực hiện Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Ngày 18/11/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tài nguyên và môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị trực tuyến đến điểm cầu các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn về triển khai phổ biến, tuyên truyền thực hiện Luật Bảo vệ môi trường đã được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 17/11/2020.

z2944637352934_414f86ebd1c901cf30055d6ed1b9065b.jpg

Toàn cảnh đại biểu dự tại điểm cầu huyện Lộc Bình

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Báo cáo viên của Vụ Chính sách, Pháp chế và Thanh Tra - Tổng cục Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường Phổ biến và phân tích một số điểm mới của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; các quy định về Giấy phép môi trường; quản lý chất thải; phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; quan trắc môi trường; báo cáo công tác bảo vệ môi trường; một số quy định về thanh tra, kiểm tra lĩnh vực bảo vệ môi trường; một số quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ; một số quy định về xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo và bồi thường thiệt hại về môi trường; đánh giá sơ bộ tác động môi trường; đánh giá tác động môi trường; giấy phép môi trường; đăng ký môi trường; những điểm mới về quản lý chất thải rắn, quản lý môi trường không khí, nước thải; bồi thường thiệt hại về môi trường ...

Hội nghị nhằm phổ biến đến các cán bộ làm công tác môi trường tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn những nội dung quan trọng của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, qua đó nhận thức một cách đầy đủ trước khi áp dụng và triển khai vào thực tế tại đơn vị, tạo ra những chuyển biến rõ rệt về quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường./.

 

Tin, ảnh: Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình