Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội Nông dân huyện tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 -2028

Ngày 23/5/2023, Hội Nông dân huyện tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 -2028. Dự đại hội có đồng chí Vi Quang Chung, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó bí thư Huyện Ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Vy Văn Bông, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể thể, lực lượng vũ trang huyện cùng 111 đại biểu là những cán bộ, hội viên xuất sắc đại diện cho hơn 12.650 hội viên trong huyện.

Trong 5 năm qua, các cấp Hội nông dân trong toàn huyện đã tuyên truyền Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách Pháp luật của nhà nước, tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của hội… được trên 1.050 cuộc với trên 52.950  lượt hội viên tham gia. Đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, nhiều nông dân đã mạnh đầu tư vốn, phát triển các mô hình kinh tế kết hợp với áp dụng các tiến bộ khoa kỹ thuật vào sản xuất, làm tăng năng suất và sản lượng của các loại cây trồng và vật nuôi. Qua đó đac có 1.696 hội viên, nông dân được công nhận là hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Bên cạnh đó Hội nông dân huyện cũng đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ hội viên làm giàu, giảm nghèo bền vững, trong nhiệm kỳ, các cấp hội đã đứng ra tín chấp từ Ngân hàng chính sách được trên 107 tỷ cho 1.780 hộ hội viên vay phát triển kinh tế; triển khai cho vay nguồn vốn Trung ương, nguồn vốn tỉnh và nguồn vốn của huyện ủy thác được 87 vộ vay với  3.560 triệu đồng  thuộc 09 dự án. Nhìn chung các hộ vay vốn đều sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, các nguồn vốn hỗ trợ đã giúp nhiều hộ nông dân phát triển kinh tế. Song song với các hoạt động trên, trong những năm qua Hội Nông dân các cấp trong toàn huyện đã tập trung tuyên truyền, vận động nông dân tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và bảo vệ môi trường với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nông dân đã đóng góp hàng nghìn ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn; đóng góp tiền để kiên cố hóa kênh mương, bê tông đường giao thông nông thôn…góp phần tích cực hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện nâng số tiêu chí bình quân đạt được của huyện là 12,05 tiêu chí/xã.

Phát huy những thành tích đã đạt được, nhiệm kỳ tới,  Hội Nông dân huyện Lộc Bình phấn đấu thực hiện tốt một số chỉ tiêu sau: Hàng năm có 100% cán bộ, 95 % hội viên nông dân được tuyên truyền phổ biến, học tập Chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; 100% hội viên được được học tập nghị quyết của Hội và Điệu lệ Hội Nông dân Việt Nam. Mỗi năm phát triển thêm 300 hội viên mới, đến cuối nhiệm kỳ tỷ lệ 90% trở lên so với tổng số hộ nông nghiệp. Hằng năm phấn đấu đạt tỷ lệ 75% số cơ sở đạt vững mạnh, không có tổ chức Hội yếu kém. Hằng năm có từ 60% số hộ nông dân đăng ký hộ sản xuất, kinh doanh giỏi; phấn đấu trên 50% trở lên số hộ đăng ký đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Hằng năm Hội Nông dân phối hợp dạy nghề cho 200 hội viên; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ đạt trên 70% hội viên trong độ tuổi lao động được học nghề…

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Vi Quang Chung, Phó Chủ tịch HND tỉnh đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Ban chấp hành Hội nông dân huyện Lộc bình khoá mới cần tập trung vào những nhiệm vụ như: Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng: Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên, nông dân về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  Xây dựng, củng cố tổ chức Hội: Đa dạng hóa hình thức tập hợp nông dân, nâng cao chất lượng hoạt động Hội, chú trọng phát triển hội viên mới.  Đẩy mạnh phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Tuyên truyền, vận động và hướng dẫn hội viên nông dân phát huy nội lực, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vât nuôi. Phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả, hướng dẫn, hỗ trợ nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể.  Vận động nông dân tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới...

Với tinh thần khẩn trương nghiêm túc, trách nhiệm cao, Đại hội Hội Nông dân huyện Lộc Bình  đã bầu 19 đại biểu vào Ban chấp hành khóa X, nhiệm kỳ 2023- 2028, đồng chí Vi Văn Thanh, Chủ tịch HDND khóa IX, nhiệm kỳ 2018-2023 tiếp tục được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân huyện khóa X, nhiệm kỳ 2023- 2028; Đại hội đã tiến hành bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên biểu quyết thông qua Nghị quyết và chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2023-2028.

Nhân dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 07 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2013-2018.  Đại hội đã tặng quà cho các đồng chí thôi tham gia Ban Chấp hành.

 

Lý Lê Trung tâm VH,TT và TT huyện

 

Một số hình ảnh tại đại hội

 

toan canh dai hoi.jpg

Toàn cảnh đại hội

 

dc an pb dai hoi.jpg

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu

 

DC AN TANG HOA DAI HOI.jpg

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa đại hội

 

TANG HOA DH 1.jpg

Đồng chí Vi Quang Chung, Phó Chủ tịch HND tỉnh tặng hoa đại hội

 

RA MAT DH.jpg

Các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện chụp ảnh lưu niêm với Ban chấp hành Hội Nông dân huyện khóa mới

 

TANG GIAY KHEN DH.jpg

Đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó bí thư Huyện Ủy, Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen