Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn giám sát thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại huyện Lộc Bình

 Ngày 13/5/2022, Đoàn giám sát của Hội Nông dân tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Ngôn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 tại huyện Lộc Bình. Làm việc với Đoàn có đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; đại diện lãnh đạo các Phòng: Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc; Kinh tế và Hạ tầng, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, Hội Nông dân huyện.

 

z3410839105026_e6174735f34c92e4dd4d196239259b90.jpg

Đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu

 

Trong năm qua huyện Lộc Bình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy, chính quyền; sự tham gia giám sát của Mặt trận Tổ quốc, sự phối hợp tích cực của các phòng, ban, ngành từ huyện đến cơ sở trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách được triển khai kịp thời. Kết quả, huyện Lộc Bình đã trả lương ngừng việc cho người lao động là 350.000.000 đồng. Việc thực hiện chính sách đảm bảo tính khách quan, minh bạch, kịp thời hỗ trợ cho người lao động và người sử dụng lao động khắc phục khó khăn do đại dịch Covid-19, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu ý kiến của các thành viên trong Đoàn giám sát của Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí giao cho các cơ quan chuyyên môn của huyện tiếp thu, chỉnh sửa bổ sung, hoàn thiện báo cáo gửi cho Đoàn giám sát theo quy định. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quan tâm thực hiện các chính sách trên địa bàn huyện.

 

z3410839148145_5888a679fd46c00d73758e7c5d4e0b78.jpg

Đồng chí Hoàng Văn Ngôn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn phát biểu kết luận tại buổi giám sát

 

 Phát biểu kết luận, đồng chí Hoàng Văn Ngôn, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn đã ghi nhận việc thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; chỉ đạo để hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho các doanh nghiệp, công ty, hợp tác xã đủ điều kiện vay vốn, phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương./.

 

         

Trần Lương - Trung tâm VH,TT&TT Lộc Bình