Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 3940/QĐ-UBND 26-08-2021 Quyết định về việc đính chính một số nội dung tại Quyết định số 2304/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 của UBND huyện Lộc Bình
Số 3865/QĐ-UBND 18-08-2021 Quyết định thu hồi đất của hộ giá đình ông Nguyễn Văn Thực, đang sử dụng đất tại khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, bị ảnh hưởng Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, huyện Lộc Bình
Số 3882/QĐ-UBND 18-08-2021 Quyết định thu hồi đất của hộ giá đình ông Hoàng Văn Hùng, đang sử dụng đất tại khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, bị ảnh hưởng Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, huyện Lộc Bình
Số 3863/QĐ-UBND 18-08-2021 Quyết định thu hồi đất của hộ giá đình ông Phan Văn Kiên, đang sử dụng đất tại khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, bị ảnh hưởng Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, huyện Lộc Bình
Số 3880/QĐ-UBND 18-08-2021 Quyết định thu hồi đất của hộ giá đình bà Nguyễn Thị Luyện, đang sử dụng đất tại khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, bị ảnh hưởng Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, huyện Lộc Bình
Số 3861/QĐ-UBND 18-08-2021 Quyết định thu hồi đất của hộ giá đình bà Vi Thị Bích, đang sử dụng đất tại khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, bị ảnh hưởng Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, huyện Lộc Bình

THÔNG TIN THEO LĨNH VỰC

Hoạt động xã, thị trấn

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ


XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

Xã Khuất Xá

Xã Hữu Khánh

Xã Tú Đoạn

Thống kê truy cập