Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Họp Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ

Ngày 15/6/2022, đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo tổng kết 20 năm triển khai Chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ.

Tại cuộc họp, các thành viên trong Ban chỉ đạo đã được nghe dự thảo thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên; kế hoạch tổ chức hội nghị tổng kết...Tiếp đó các thành viên trong Ban Chỉ đạo đã có những ý kiến thảo luận nhằm bổ sung, thống nhất vào các nội dung như: Thời gian tổ chức, số lượng đại biểu và khách mời và nội dung chương trình hội nghị; sửa đổi, bổ sung phân công từng thành viên trong Ban chỉ đạo; dự toán kinh phí; nội dung của báo cáo tổng kết tại hội nghị; công tác thi đua khen thưởng; lựa chọn, thống nhất các tập thể, cá nhân báo cáo tham luận tại hội nghị; chương trình văn nghệ chào mừng; thực hiện phóng sự thuyết minh theo báo cáo tổng kết...

z3497267369921_90c297cbec30678567dc8bfe17a3c2c9.jpg

Đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận cuộc họp

 

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh việc tổ chức tổng kết việc thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi nhằm đánh giá đúng hiệu quả về kinh tế - xã hội thông qua việc thực thi các chính sách tín dụng ưu đãi của Chính phủ đối với hộ nghèo, vùng nghèo và các đối tượng chính sách. Qua đó rút ra những mặt được, chưa được; những tồn tại, hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện; rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành, những tồn tại về cơ chế, chính sách. Trên cơ sở đó, tiếp tục xác định vị trí và vai trò quan trọng của tín dụng chính sách xã hội để đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong thời gian tới, nhằm góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./.

 

Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình