Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Họp đánh giá công tác triển khai thực hiện lĩnh vực phát triển kinh tế số, phân tích chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn huyện Lộc Bình

Ngày 03/8/2022, đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp đánh giá công tác triển khai thực hiện lĩnh vực phát triển kinh tế số, phân tích chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn huyện Lộc Bình. Dự cuộc họp có đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện; các thành viên Ban Chỉ đạo về chuyển đổi số huyện Lộc Bình; đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn trực thuộc UBND huyện; đại diện lãnh đạo một số ban ngành, đoàn thể; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

z3616965033338_7a3a3164f7808a491df2d41685b8fd85.jpg

Đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại cuộc họp

 

Thực hiện Công văn số 355/UBND-KGVX ngày 01/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn năm 2022, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn, các xã, thị trấn triển khai phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn năm 2022 trên địa huyện; thành lập 195 Tổ Công nghệ số cộng đồng với 558 thành viên; tổ chức triển khai tập huấn cho các thành viên Tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn. Kết quả tính đến 01/8/2022, tổng số app cài đặt thành công tổng cộng 2.946/40.167 app (trong đó Công dân số Xứ Lạng: 763; MB Bank: 701; App người mua Voso: 737; App người mua Postmart: 745) đạt 7,3% kế hoạch. Đối với phân tích chỉ số cải cách hành chính các cơ quan chuyên môn; UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện, năm 2021 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã có nhiều nỗ lực, đổi mới và sáng tạo trong chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính nhằm kịp thời ứng phó với những khó khăn, thách thức và những ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch Covid-19 gây ra, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới. Các tiêu chí đánh giá xác định chỉ số cải cách hành chính tiếp tục được nghiên cứu, chỉnh sửa và hoàn thiện cả về nội dung, phương pháp đánh giá và phương thức triển khai thực hiện, phù hợp với thực tiễn và các quy định mới, giúp nâng cao tính khách quan, khoa học và chính xác trong đánh giá, xếp hạng kết quả chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị. Kết quả chỉ số cải cách hành chính hàng năm đã trở thành công cụ quản lý quan trọng, phục vụ có hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; giúp xác định rõ ưu điểm, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; thông qua kết quả đánh giá đã chỉ rõ được trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, tổ chức đối với từng nhiệm vụ cải cách hành chính.

Tại cuộc họp các đại biểu đã tập trung thảo luận về khó khăn, vướng mắc trong quá trình tham mưu thực hiện và chấm điểm chỉ số cải cách hành chính huyện đối với nội dung cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa nền hành chính năm 2021. Những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các nội dung liên quan tới chỉ số cải cách hành chính của đơn vị trong năm 2021, giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Kinh nghiệm trong việc nâng cao chỉ số cải cách hành chính của đơn vị trong năm 2021. Những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai kinh tế số. Công tác tuyên truyền phát triển kinh tế số; một số người trên địa bàn các xã dùng điện thoại không kết nối internet, mạng internet ở một số thôn không ổn định...

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị chuyên môn, các xã, thị trấn cần thực hiện tốt những nhiệm vụ như: Đối với các xã, thị trấn kiện toàn Tổ Công nghệ số cộng đồng trên địa bàn và đội ngũ hỗ trợ; cấp ủy, thành viên ủy ban, đại biểu HĐND xã, thị trấn bám sát địa bàn; các thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của huyện thường xuyên đôn đốc chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả công tác kinh tế số; Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện tham mưu chỉ đạo hướng dẫn, lựa chọn các mặt hàng, chủ của hàng để lựa chọn các sản phẩm đưa lên gian hàng số. Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu đánh giá kết quả thực hiện thường xuyên của các cơ quan đơn vị, các xã, thị trấn trong công tác thực hiện kinh tế số. Đối với công tác cải cách hành chính, các cơ quan, phòng, ban đơn vị cấp huyện phụ trách các tiêu chí, khẩn trương thực hiện các giải pháp nâng cao kết quả chỉ số cải cách hành chính. Các phòng, ban, các xã, thị trấn khắc phục những khó khăn để nâng cao chất lượng các tiêu chí chưa đạt và duy trì các tiêu chí đã đạt. Lãnh đạo, công chức phụ trách công tác cải cách hành chính phải tăng cường, trách nhiệm năng lực  hướng dẫn công dân thực hiện công tác cải cách hành chính. Văn phòng HĐND và UBND huyện tổng hợp đôn đốc các đơn vị có hồ sơ chậm hạn và có đơn xin lỗi công dân; tham mưu, nâng cao xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Các cơ quan chuyên môn chủ động tháo gỡ những khó khăn chuyên môn để thực hiện thủ tục hành chính được thuận lợi./.

 

Lý Lê –Trung tâm VH,TT&TT Lộc Bình