Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Họp đánh giá kết quả 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020

Ngày 24/9/2020, UBND huyện tổ chức họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chủ trì cuộc họp.

 

20200924_133350.jpg

Đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phát biểu kết luận tại cuộc họp

 

Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Tổng diện tích gieo trồng bằng 97,76% so với kế hoạch và bằng 97,86% cùng kỳ; sản lượng lương thực có hạt ước đạt trên 35.000 tấn, bằng 94,91% so với kế hoạch và bằng 95,43% so với cùng kỳ; trồng mới được 1.235,47 ha rừng, đạt 102,96% so với kế hoạch; làm mới được 15,365 km đường bê tông xi măng; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 131,2% so với cùng kỳ; các lực lượng chức năng đã kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính được 196 vụ với số tiền trên 600 triệu đồng; công tác sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ổn định; lĩnh vực đầu tư và xây dựng, chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện; tập trung chỉ đạo 02 xã điểm phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, đến nay xã Khuất Xá đạt 14 tiêu chí, xã Tú Mịch đạt 11 tiêu chí; công tác giải phóng mặt bằng các dự án, thu, chi ngân sách trên địa bàn được tăng cường triển khai; lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm thực hiện; chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc công tác công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác cải cách hành, tư pháp, thi hành án dân sự tiếp tục thực hiện theo kế hoạch; công tác tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân của huyện và UBND các xã, thị trấn được duy trì; công tác đối ngoại Nhà nước và đối ngoại Nhân dân được thực hiện theo quy định. Tình hình biên giới ổn định, quốc phòng - an ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Tại cuộc họp các cơ quan, đơn vị tham gia thảo luận, thống nhất một số nội dung trong các báo cáo dự thảo (trình kỳ họp thứ 02, khóa XXIII, Ban Thường vụ Huyện ủy, trình Hội nghị lần thứ 02 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện).

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nhấn mạnh: Trong 3 tháng cuối năm đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo thực  hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Nghị quyết của HĐND huyện và các quyết định của UBND huyện về nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020; tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký với tỉnh; chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, hoàn thiện các văn bản trình kỳ họp cuối năm Hội đồng nhân dân huyện khóa XIX, nhiệm vụ 2016-2020 theo quy định; tập trung chỉ đạo chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ mùa, chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ đông, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; tiếp tục đôn đốc các xã tích cực triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt chỉ đạo 2 xã điểm Khuất Xá và Tú Mịch, phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020; tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách trên địa bàn huyện; tăng cường chỉ đạo đẩy nhanh tiến bộ thi công các dự án, công trình trên địa bàn; tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường; thực hiện tốt công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; duy trì thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, công tác phòng, chống dịch bệnh; chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tích cực triển khai công tác tuyển quân 2020; tăng cường công tác đảm  bảo an ninh trật tự, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới; tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn./.

 

                         T/h:  Trần Lương- Trung tâm VH,TT&TT Lộc Bình