Skip to main content
Đăng ký tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại địa chỉ https://ytelangson.com hoặc trên App “Sổ sức khỏe điện tử”.

Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Họp hội đồng xét duyệt khoảng cách, địa bàn học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày năm học 2022-2023

Ngày 11/7/2022, UBND huyện tổ chức họp Hội đồng xét duyệt khoảng cách, địa bàn học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày năm học  2022-2023. Đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

 

z3562598831774_260522ec81b31558d43074ae90c4649e.jpg

Đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận tại cuộc họp

 

Căn cứ Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn; Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Tại cuộc họp, các thành viên trong Hội đồng xét duyệt khoảng cách, địa bàn học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày năm học  2022-2023 của huyện đã tham gia họp xét duyệt khoảng cách, địa bàn học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày năm học 2022-2023 đối với học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Các trường hợp nhà ở xa trường được xác định khoảng cách quãng đường từ nhà đến trường được tính theo tuyến đường bộ từ 04 km trở lên đối với học sinh tiểu học; từ 07 km trở lên đối với học sinh trung học cơ sở và từ 10 km trở lên đối với học sinh THPT. Trường hợp đường đi từ nhà đến trường có địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn; phải qua sông, suối không có cầu, qua đèo, núi cao; qua vùng sạt lở đất, đá có thể gây mất an toàn, nguy hiểm đối với học sinh khi đi học. Kết quả xét duyệt khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày năm học 2022-2023 gồm có 114/14 xã, thị trấn (trong đó cấp tiểu học gồm 114 thôn; cấp THCS gồm 108 thôn). Đối với các trường THPT trên địa bàn huyện có số thôn, xã, thị trấn  đảm bảo tiêu chí khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày gồm: Trường THPT Lộc Bình có 124 thôn/14 xã, thị trấn; Trường THPT Tú Đoạn có 125 thôn/14 xã, thị trấn; Trường THPT Na Dương có 117 thôn/14 xã, thị trấn.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Thị Thúy, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Các xã, thị trấn, các trường tiểu học, THCS và THPT rà soát địa bàn, khoảng cách học sinh không thể đi đến trường và trở về trong ngày thuộc đối tượng được hưởng theo Nghị định số 116/2016/NĐ- CP ngày 18/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện năm học 2022-2023. Giao Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tham mưu UBND huyện, tổng hợp kết quả xét duyệt địa bàn khoảng cách học sinh không thể đi đến trường và trở về trong ngày trình Sở Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo, đúng thời gian quy định./. 

 

 

Trần Lương- Trung tâm VH,TT&TT Lộc Bình