Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Họp triển khai tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 09/9/2020, UBND huyện tổ chức họp triển khai tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp các đại biểu đã được thông qua Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 24/8/2020 của UBND huyện triển khai lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050. Theo đó các phòng, ban, ngành, UBND các xã thị trấn căn cứ vào chức năng nhiệm vụ để lập quy hoạch, đánh giá thực trạng, đề xuất mục tiêu, định hướng về lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi, nông thôn trên địa bàn huyện; đề xuất mục tiêu, định hướng về lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, khai thác khoáng sản, thương mại, xuất nhập khẩu; kế hoạch sử dụng đất, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và tham gia đề xuất từ 02 đến 03 nội dung tích hợp trong Quy hoạch tỉnh; đề xuất mục tiêu, định hướng về phát triển khu kinh tế cửa khẩu Chi Ma; định hướng về lĩnh vực giáo dục, đào tạo trên địa bàn toàn huyện; lĩnh vực y tế, lĩnh vực lao động việc làm, giáo dục nghề nghiệp, người có công, giảm nghèo; văn hóa, thể thao và du lịch; đảm bảo quốc phòng, an ninh...

 

ĐỒNG CHÍ HÙNG CUONGF PHÁT BIERU TẠI CUỘC HỌP QUY HOẠCH TINH.jpg

Đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu

 

 

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Hùng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân về quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; cung cấp đầy đủ thông tin, số liệu có liên quan phục vụ việc tổ chức lập quy hoạch; tiến hành điều tra, khảo sát, thu thập thông tin phục vụ xây dựng Quy hoạch tỉnh, xây dựng các nội dung đề xuất tích hợp từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2020 và hoàn thiện phương án Quy hoạch ngành, xã, thị trấn xong trước ngày 15/6/2021.

 

 

Tin, ảnh: Lý Lê Trung tâm VHTT&TT huyện Lộc Bình