Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Huyện ủy: Tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác cán bộ

Ngày 04/9/2020, Huyện ủy Lộc Bình tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị. Dự về phía tỉnh có đồng chí Triệu Văn Quân, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng, phó các phòng ban tương đương; Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc huyện; các đồng chí Chủ tịch HĐND, UBND các xã thị trấn.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy trình bày nội dung Tờ trình số 03-TTr/HU, ngày 04/9/2020 của Huyện ủy về việc lấy ý kiến về nhân sự để bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Hoàng Thị Thúy, Huyện ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Lộc Bình. Đối với đồng chí Hoàng Thị Thúy bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện, về phẩm chất chính trị kiên định chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng; có bản lĩnh chính trị vững vàng; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc của tổ chức đảng; chấp hành sự phân công, điều động, bố trí công tác của tổ chức; không có biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; có năng lực, trình độ phù hợp; có đủ sức khỏe để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Việc kiện toàn chức danh Phó chủ tịch UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 là chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc giới thiệu nhân sự bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

IMG-0607.JPG

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Bí thư Huyện ủy bỏ phiếu tín nhiệm tại hội nghị

 

Với tinh thần trách nhiệm, các đại biểu đã nghiên cứu, xem xét, bỏ phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự đối với đồng chí đồng chí Hoàng Thị Thúy, Huyện ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch UBND thị trấn Lộc Bình để bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021./.

 

Tin, ảnh: Lâm Anh – Trung tâm VHTT&TT Lộc Bình