Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Huyện ủy Lộc Bình: Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2021

Ngày 15/01/2021, Huyện ủy tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2021. Đồng chí Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong năm 2020, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy đã chủ động, tích cực tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Huyện uỷ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đảng bộ huyện đề ra. Bản thân và gia đình các cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn luôn chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Kết quả: Có 12/14 chỉ tiêu đạt và 02/14 chỉ tiêu không đạt; có 13 công chức, người lao động được xét nâng lương; tham gia ủng hộ các loại quỹ được trên 49 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi kịp thời đối với đoàn viên công đoàn được 23 lượt với tổng số tiền trên 12 triệu đồng. Công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên luôn được quan tâm, 100% đoàn viên công đoàn xây dựng kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,…

Tiếp đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận về báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức năm 2020; báo cáo thu - chi công đoàn năm 2020; dự thảo quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế làm việc của cơ quan Huyện ủy; quy ước chi tiêu quỹ công đoàn cơ sở Huyện ủy;… Năm 2021, công đoàn cơ sở Huyện ủy phấn đấu 100% cán bộ, công chức, người lao động tham gia học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận…của Đảng; 100% cán bộ, công chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,…

 

FullSizeRender (49)_0.jpg

Đồng chí Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị: Ban Chấp hành Công đoàn đơn vị cần tiếp thu các ý kiến của các đoàn viên công đoàn, để chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, năm 2020; yêu cầu cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị luôn chấp hành tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, đồng chí đề nghị thời gian tới, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở Huyện ủy cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thiết thực hơn nhằm ngày càng đáp ứng nhu cầu thực tế; quan tâm hơn nữa đến công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đoàn viên, thực hiện các chế độ, chính sách theo quy định; phối hợp với chính quyền kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ; thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước,… Dịp này, Công đoàn cơ sở Huyện ủy phát động phong trào và ký giao ước thi đua trong đoàn viên công đoàn cơ quan Huyện ủy năm 2021./.

 

                                 

T/h: Bích Đào, Trung tâm VH, TT và TT huyện.