Skip to main content
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Huyện ủy Lộc Bình Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 25/12/2020, Huyện ủy Lộc Bình tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự có đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hứa Văn Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch phụ trách HĐND huyện; đồng chí Vy Văn Bông, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt của huyện đã nghỉ hưu trên địa bàn huyện; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; lãnh đạo và chuyên viên các Ban xây dựng đảng, Văn phòng Huyện ủy; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi, Đảng bộ trực thuộc; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND và UBND các xã, thị trấn; lãnh đạo các trường THPT, lãnh đạo trường PTDT Nội trú THCS, THPT huyện.  

 

 

IMG_0054.JPG

Toàn cảnh hội nghị

 

Tại hội nghị các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Hoàng Văn Chiều, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện quán triệt những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề “Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc; đổi mới, sáng tạo, huy động và khai thác hiệu quả mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới; xây dựng tỉnh Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững” và quán triệt những nội dung cơ bản của Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp tục tập trung phát triển nhanh kinh tế cửa khẩu, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh; đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung phát triển ngành du lịch, phấn đấu đến năm 2025 du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đến năm 2030 trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; phát triển hạ tầng kinh tế – xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, đô thị, khu, cụm công nghiệp; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Sau hội nghị, các đại biểu sẽ viết bài thu hoạch.

 

IMG_0072.JPG

Đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

 

 

Để sớm đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII vào cuộc sống, kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đặng Ân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu các Chi, Đảng bộ trực thuộc, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai quán triệt học tập Nghị quyết Đại hội và chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và Nghị quyết của cấp mình bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của địa bàn; các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội phát động phong trào thi đua sôi nổi thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII trên địa bàn; quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đồng chí Bí thư cấp ủy các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội, Chương trình hành động; xây dựng kế hoạch của cá nhân./.

 

 

Tin, ảnh: Nông Vân - Trung tâm VHTT&TT huyện