Skip to main content
Submitted by Ban biên tập Huyện Lộc Bình on 1 June 2018

 

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Thư điện tử

1

Nguyễn Đặng Ân

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND

02053 840 215

 ndan@langson.gov.vn

2

Hoàng Văn Thuận

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

02053 840 337

 vthuan-08@langson.gov.vn

3

Hoàng Văn Chiều

Phó Bí thư,

Chủ tịch UBND

02053 840 217

chieuhv@langson.gov.vn