Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 48/NQ-UBBC 28-05-2021 Nghị quyết Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Lộc Bình khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026
Số 11/NQ-HĐND 19-05-2021 Nghị quyết Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông xi măng thôn Pò Khoang, xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Số 20/NQ-HĐND 19-05-2021 Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Lộc Bình
Số 09/NQ-HĐND 19-05-2021 Nghị quyết về điều chỉnh Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 15/4/2021 của HĐND huyện về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021 huyện Lộc Bình
Số 13/NQ-HĐND 19-05-2021 Nghị quyết Về chủ trương đầu tư dự án: Xây mới nhà văn hóa các thôn Nà Ngần, Pò Khoang, Bản Tẳng, xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Số 18/NQ-HĐND 19-05-2021 Nghị quyết Về chủ trương đầu tư dự án: Trường Trung học cơ sở Khánh Xuân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Số 11/NQ-HĐND 19-05-2021 Nghị quyết Về chủ trương đầu tư dự án: Đường bê tông xi măng thôn Pò Khoang, xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Số 16/NQ-HĐND 19-05-2021 Nghị quyết Về chủ trương đầu tư dự án: Trường Mầm non Khánh Xuân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Số 10/NQ-HĐND 19-05-2021 Nghị quyết Về chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa các thôn Bản Mặn, Kéo Mật, xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Số 14/NQ-HĐND 19-05-2021 Nghị quyết Về chủ trương đầu tư dự án: Xây mới nhà văn hóa các thôn Phiêng Phúc, Bản Lầy, Kéo Hin, xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Số 19/NQ-HĐND 19-05-2021 Nghị quyết Về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng mới Trụ sở Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Số 12/NQ-HĐND 19-05-2021 Nghị quyết Về chủ trương đầu tư dự án: Kiên cố mương đập Nà Pục, Nà Siềng, xã Khánh Xuân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Số 17/NQ-HĐND 19-05-2021 Nghị quyết Về chủ trương đầu tư dự án: Trường Tiểu học Khánh Xuân, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Số 04/NQ-HĐND 15-04-2021 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Đường Chộc Vằng - Bản Thét, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn
Số 05/NQ-HĐND 15-04-2021 Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Xây mới Nhà văn hóa khu 5A, thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn