Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 6575/QĐ-UBND 31-12-2020 Quyết định Về việc điều chỉnh Quyết định số 3156/QĐ-UBND ngày 30/12/2009 của UBND huyện Lộc Bình và thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Số 6394c/QĐ-UBND 23-12-2020 Quyết định Về việc thu hồi đất của hộ gia đình bà Trịnh Thị Cương, trú tại: Thôn Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, vì mục đích Quốc phòng, an ninh (thực hiện Dự án: Trận địa và Đài quan sát điểm cao 424 Đồn Biên Phòng Chi Ma, tại thôn Chi Ma
Số 6394k/QĐ-UBND 23-12-2020 Quyết định Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Chu Văn Tấn, trú tại: Thôn Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, vì mục đích Quốc phòng, an ninh (thực hiện Dự án: Trận địa và Đài quan sát điểm cao 424 Đồn Biên Phòng Chi Ma, tại thôn Chi Ma
Số 6394a/QĐ-UBND 23-12-2020 Quyết định Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Trịnh Văn Phỏ, trú tại: Thôn Quân Phát, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, vì mục đích Quốc phòng, an ninh (thực hiện Dự án: Trận địa và Đài quan sát điểm cao 424 Đồn Biên Phòng Chi Ma,
Số 6394g/QĐ-UBND 23-12-2020 Quyết định Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Tô Văn Hùng, trú tại: Thôn Quân Phát, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, vì mục đích Quốc phòng, an ninh (thực hiện Dự án: Trận địa và Đài quan sát điểm cao 424 Đồn Biên Phòng Chi Ma, tại thôn Chi Ma
Số 6394b/QĐ-UBND 23-12-2020 Quyết định Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Lý Văn Quý, trú tại: Thôn Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, vì mục đích Quốc phòng, an ninh (thực hiện Dự án: Trận địa và Đài quan sát điểm cao 424 Đồn Biên Phòng Chi Ma, tại thôn Chi Ma
Số 6394f/QĐ-UBND 23-12-2020 Quyết định Về việc thu hồi đất của hộ gia đình bà Lý Thị Hiền, trú tại: Thôn Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, vì mục đích Quốc phòng, an ninh (thực hiện Dự án: Trận địa và Đài quan sát điểm cao 424 Đồn Biên Phòng Chi Ma, tại thôn Chi Ma
Số 6394b/QĐ-UBND 23-12-2020 Quyết định Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Hoàng Phi Long, trú tại: Thôn Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, vì mục đích Quốc phòng, an ninh (thực hiện Dự án: Trận địa và Đài quan sát điểm cao 424 Đồn Biên Phòng Chi Ma, tại thôn Chi Ma
Số 6394i/QĐ-UBND 23-12-2020 Quyết định Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Hoàng Văn Phiên, trú tại: Thôn Chi Ma, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, vì mục đích Quốc phòng, an ninh (thực hiện Dự án: Trận địa và Đài quan sát điểm cao 424 Đồn Biên Phòng Chi Ma, tại thôn Chi Ma
Số 6394e/QĐ-UBND 23-12-2020 Quyết định Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Lường Văn Bẩy, trú tại: Thôn Quân Phát, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, vì mục đích Quốc phòng, an ninh (thực hiện Dự án: Trận địa và Đài quan sát điểm cao 424 Đồn Biên Phòng Chi Ma, tại thôn Chi Ma
Số 6395a/QĐ-UBND 23-12-2020 Quyết định Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Trịnh Văn Dọc, trú tại: Thôn Quân Phát, xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, vì mục đích Quốc phòng, an ninh (thực hiện Dự án: Trận địa và Đài quan sát điểm cao 424 Đồn Biên Phòng Chi Ma, tại thôn Chi Ma, xã Yên
Số 6336/QĐ-UBND 14-12-2020 Quyết định Về việc điều chỉnh Quyết định số 2438/QĐ-UBND ngày 24/7/2013 của UBND huyện Lộc Bình và thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Số 314/GM-UBND 11-12-2020 Giấy mời dự Hội nghị Tập huấn Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên
Số 232/CTr-UBND 02-12-2020 Chương trình công tác của UBND huyện tháng 12 năm 2020
Số 1205/TB-UBND 03-11-2020 Thông báo tuyển dụng bổ sung viên chức năm 2020