Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!
Chế độ ban đêm In trang Xuất PDF Đọc nội dung
-A A +A

Diễu hành tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tuyên truyền an toàn giao thông

Ngày 12/4/2021, Huyện đoàn Lộc Bình, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện, Chi đoàn Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma phối hợp tổ chức diễu hành tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tuyên truyền an toàn giao thông, tuyên truyền xây dựng nông thôn mới.

 

IMG_1785.JPG

Đoàn viên thanh niên tham gia diễu hành tuyên truyền

 

Tham gia đợt diễu hành có trên 25 đoàn viên thanh niên của các xã, thị trấn, đoàn viên thanh niên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Chi Ma tổ chức diễu hành tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, tuyên truyền an toàn giao thông trên các tuyến đường: Từ thị trấn Lộc Bình- Đồng Bục- Khánh Xuân- Hữu Khánh- Yên Khoái- Tú Mịch.

Qua buổi tuyên truyền nhằm phổ biến đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp huyện Lộc Bình nhiệm kỳ 2021- 2026 nhằm giúp Nhân dân hiểu và thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhất là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, đồng thời tổ chức các hoạt động tuyên truyền phục vụ bà con Nhân dân các dân tộc trong huyện nhằm nâng cao mức hưởng thụ văn hóa, động viên khích lệ các tầng lớp Nhân dân thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế; xây dựng và phát triển văn hóa cơ sở góp phần tích cực thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở cơ sở; tuyên truyền để Nhân dân hiểu, chấp hành Luật Giao thông đường bộ, phòng chống ma túy; tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh./.

 

Nông Vân - Trung tâm VHTT&TT huyện