Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 1312/QĐ-UBND 04-05-2021 Quyết định về việc thu hồi đất của hộ gia đình bà Hoàng Thị Gia (chồng là Vi Văn Sin đã chết) đang sử dụng đất tại thôn Phai Sen, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (tự nguyện hiến đất để m
Số 1313/QĐ-UBND 04-05-2021 Quyết định Về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Vi Hồng Lai (vợ là Đinh Thị Liệu) đang sử dụng đất tại thôn Phai Sen, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo
Số 1306/QĐ-UBND 28-04-2021 Quyết định Về việc điều chỉnh Quyết định số 1587/QĐ-UBND ngày 23/6/2014 của UBND huyện Lộc Bình và thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Số 1307/QĐ-UBND 28-04-2021 Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 3157/QĐ-UBND ngày 30/12/2009 của UBND huyện Lộc Bình và thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Số 1246/QĐ-UBND 22-04-2021 Quyết định Về việc điều chỉnh Quyết định số 3009/QĐ-UBND ngày 27/12/2011 của UBND huyện Lộc Bình và thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
Số 1238/QĐ-UBND 20-04-2021 Quyết định về việc thu hồi đất của hộ gia đình ông Vi Văn Bé (vợ là Hoàng Thị Thu), thường trú tại thôn Tằm Hán, xã Tĩnh Bắc, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (thực hiện dự án: Hồ chứa nước Bản Lả

THÔNG TIN THEO LĨNH VỰC

Hoạt động xã, thị trấn

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ


XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

Xã Khuất Xá

Xã Hữu Khánh

Xã Tú Đoạn

Thống kê truy cập