Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Số hiệu văn bản Ngày ban hành Trích yếu Tải tài liệu
Số 42/BC-UBND 26-12-2021 Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
Ngày 09/6/2021 09-06-2021 DANH SÁCH THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP HUYỆN LỘC BÌNH NĂM 2021 TÍNH ĐẾN NGÀY 8/6/2021
Số 1487/QĐ-UBND 28-05-2021 Quyết định về việc thu hồi đất của hộ ông Tô Văn Phúc và bà Vinh Thị Nìm đang sử dụng đất tại thôn Bản Tấu, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (tự nguyện hiến đất để làm điểm trường Mầ
Số 1491/QĐ-UBND 28-05-2021 Quyết định về việc thu hồi đất của hộ ông Vi Văn Luyến và bà Hoàng Thị Pắn đang sử dụng đất tại thôn Bản Tấu, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn để sử dụng vào mục đích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo (tự nguyện hiến đất để làm điểm trường
Số 1484/QĐ-UBND 28-05-2021 Quyết định Về việc điều chỉnh Quyết định số 3157/QĐ-UBND ngày 30/12/2009 của UBND huyện Lộc Bình và thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Hộ ông Lương Văn Cường và bà Trịnh Thị Nở, xã Yên Khoái)
Số 362/TB-UBND 27-05-2021 Thông báo tuyển dụng viên chức đơn vị sự nghiệp năm 2021

THÔNG TIN THEO LĨNH VỰC

Hoạt động xã, thị trấn

SỞ BAN NGÀNH, HUYỆN THỊ


XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI

Xã Khuất Xá

Xã Hữu Khánh

Xã Tú Đoạn

Thống kê truy cập