Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

Thông báo số 714/TB-UBND ngày 06/9/2017 của UBND huyện Lộc Bình kết quả thi tuyển và dự kiến người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức năm 2017

Thông tin tuyển dụng Công chức, viên chức

THÔNG BÁO

Kết quả thi tuyển viên chức và dự kiến người trúng tuyển

kỳ thi tuyển viên chức huyện Lộc Bình năm 2017

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh Lạng Sơn ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 10/5/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu tuyển dụng viên chức là giáo viên mầm non thuộc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện năm 2017;

Xét đề nghị của Hội đồng thi tuyển viên chức năm 2017 tại Tờ trình số 142/TTr-HĐTT ngày 06/9/2017,

UBND HUYỆN LỘC BÌNH THÔNG BÁO:

1. Kết quả thi tuyển viên chức năm 2017 của 421 thí sinh và dự kiến 74 thí sinh trúng tuyển/75 chỉ tiêu tuyển dụng (Có biểu tổng hợp kết quả thi kèm theo).

 2. Giao phòng Nội vụ niêm yết công khai kết quả điểm thi tuyển và danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển tại trụ sở làm việc của cơ quan; thông báo kết quả điểm thi tuyển đến từng thí sinh và tiếp nhận đơn phúc khảo từ ngày 06/9/2017 đến 17 giờ 00 phút ngày 19/9/2017(trong giờ hành chính, ngày làm việc) theo quy định.

Lưu ý: Hội đồng thi tuyển chỉ xem xét, giải quyết việc phúc khảo đối với đơn đề nghị phúc khảo được gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (thời gian được tính theo dấu bưu điện trên phong bì) đến phòng Nội vụ; không phúc khảo đối với điểm môn thi phỏng vấn tiếng Tày, Nùng; thực hành chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành và đơn đề nghị nhận được sau thời hạn trên.

          Văn bản này được thông báo công khai trên trang Thông tin điện tử của huyện và niêm yết tại phòng Nội vụ huyện Lộc Bình./.

Tệp đính kèm
Attachment Size
thông báo (ban hành).xls 120.5 KB