Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

Thông báo số 692/TB-UBND ngày 29/8/2017 của UBND huyện Lộc Bình về việc tuyển hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và hợp đồng trong cá đơn vị sự nghiệp GD&ĐT năm 2017-2018

Thông tin tuyển dụng Công chức, viên chức

THÔNG BÁO

Về việc tuyển hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp GD&ĐT năm học 2017 - 2018

 

 

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 18/6/2012;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về chế độ hợp đồng lao động một số loại lao động trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 25/2008/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 1546/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phê duyệt nhu cầu lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm học 2016 - 2017,

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC BÌNH THÔNG BÁO:

I. NHU CẦU TUYỂN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

1. Tổng số nhu cầu tuyển hợp đồng lao động (HĐLĐ) trong các đơn vị sự nghiệp GD&ĐT trực thuộc UBND huyện Lộc Bình năm học 2017 - 2018 là: 177 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

- Hợp đồng lao động thực hiện nhiệm vụ mang tính chuyên môn, nghiệp vụ (giáo viên): 24 chỉ tiêu;

- Hợp đồng lao động thực hiện công việc mang tính chất thừa hành, phục vụ: 153 chỉ tiêu, trong đó:

+ Hợp đồng nhân viên bảo vệ: 31 chỉ tiêu;

+ Hợp đồng nhân viên nấu ăn: 122 chỉ tiêu (tuyển 58 chỉ tiêu HĐLĐ có thời hạn và 64 chỉ tiêu HĐLĐ theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP).

2. Hình thức Hợp đồng lao động

HĐLĐ có thời hạn đối với vị trí giáo viên, nhân viên bảo vệ và 63 chỉ tiêu nhân viên nấu ăn của năm học 2017 - 2018; Hợp đồng lao động không xác định thời hạn theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp đối với 64 chỉ tiêu nhân viên nấu ăn.

(Có biểu chi tiết nhu cầu hợp đồng từng vị trí theo đơn vị kèm theo)

II. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Người đăng ký dự tuyển (sau đây gọi là thí sinh) phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí cần tuyển và có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

1. Điều kiện chung

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi đến dưới 35 tuổi (đối với nữ); từ đủ 18 tuổi đến dưới 40 tuổi (đối với nam);

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm cần hợp đồng;

e) Có đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

g) Đối với chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: người đăng ký dự tuyển đã có tổng thời gian thực hiện hợp đồng lao động tại các trường học trực thuộc UBND huyện Lộc Bình từ 01 năm học trở lên tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển. Trong thời gian hợp đồng lao động có thời hạn luôn chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chấp hành tốt quy chế làm việc và kỷ luật lao động của đơn vị; được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ ở mức độ Khá trở lên.

2. Điều kiện cụ thể đối với từng vị trí hợp đồng lao động

a) Đối với giáo viên

Có bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển hợp đồng lao động.

b) Đối với nhân viên nấu ăn

- Tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT.

- Trình độ chuyên môn:

+ Đối với vị trí hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: có trình độ chuyên môn được đào tạo từ Trung cấp trở lên, thuộc các chuyên ngành: nấu ăn, chế biến món ăn, kỹ thuật nấu ăn;

+ Đối với vị trí hợp đồng có thời hạn ( theo năm học): có trình độ chuyên môn được đào tạo từ Sơ cấp trở lên, thuộc các chuyên ngành: nấu ăn, chế biến món ăn, kỹ thuật nấu ăn.

c) Đối với nhân viên bảo vệ

- Giới tính: Nam;

- Tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT;

- Ưu tiên người đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ hoặc tham gia nghĩa vụ quân sự hay lực lượng Công an.

3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

III. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Hồ sơ đăng ký dự tuyển gồm có:

1. Đơn xin hợp đồng;

2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao giấy khai sinh;

4. Bản photo công chứng các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí hợp đồng.

5. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

6. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

7. Bản sao sổ hộ khẩu.

8. Bản sao sổ BHXH (nếu có).

9. Bản sao các Quyết định, các HĐLĐ đã thực hiện, kết quả đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ trong thời gian HĐLĐ (đối với các trường hợp đã thực hiện ký hợp đồng lao động làm công việc phù hợp tại các đơn vị).

10. 03 phong bì (dán tem) ghi rõ địa chỉ người nhận.

IV. NỘI DUNG, HÌNH THỨC XÉT TUYỂN; ƯU TIÊN TRONG XÉT TUYỂN VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

Ủy ban nhân dân huyện thành lập Hội đồng xét tuyển theo nội dung, ưu tiên như sau:

1. Đối với hợp đồng lao động nhân viên Nấu ăn không xác định thời hạn theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ

1.1. Xét kết quả học tập bao gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp của người dự tuyển.

Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp theo quy định nêu trên.

1.2. Người trúng tuyển phải có điểm học tập, điểm tốt nghiệp mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên.

Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển của từng đơn vị.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển thì xét trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới theo thứ tự quy định tại mục 2.

2. Đối với hợp đồng lao động có thời hạn ở các vị trí: giáo viên, nhân viên bảo vệ, nhân viên nấu ăn

Các thí sinh đủ điều kiện dự tuyển hợp đồng lao động sẽ được xét tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

2.1. Ưu tiên xét tuyển người đang tham gia hợp đồng lao động tại vị trí việc làm cần tuyển nếu thí sinh này đáp ứng đủ các điều kiện dự tuyển và được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tham gia hợp đồng lao động. Trong trường hợp số người đang tham gia hợp đồng tại vị trí việc làm nhiều hơn nhu cầu tuyển của vị trí việc làm đó thì Hội đồng sẽ căn cứ thứ tự ưu tiên theo điểm 2.2, Mục này để xác định người trúng tuyển.

2.2. Đối với những thí sinh còn lại, Hội đồng sẽ tiếp tục thực hiện xét tuyển vào các vị trí việc làm còn thiếu theo nhu cầu và xác định người trúng tuyển căn cứ theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới như sau:

- Người có trình độ chuyên môn đào tạo cao hơn;

- Học sinh, sinh viên tốt nghiệp hệ cử tuyển có chuyên ngành, trình độ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

- Con liệt sĩ; Con thương binh; Con của người hưởng chính sách như thương binh;

- Người có hộ khẩu thường trú tại địa bàn (xã, thị trấn) nơi đơn vị trường có nhu cầu hợp đồng;

- Người có tổng thời gian hợp đồng tại các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện Lộc Bình nhiều hơn;

- Đội viên TNXP, Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự;

- Người dân tộc ít người.

Trường hợp có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng được ưu tiên giống nhau đến mục ưu tiên cuối cùng tại vị trí cần tuyển thì Hội đồng xét tuyển sẽ trình Chủ tịch UBND huyện quyết định người trúng tuyển.

3. Trường hợp có những đơn vị không có hồ sơ đăng ký dự tuyển hoặc không xét được đủ số lượng lao động hợp đồng, Hội đồng sẽ xét các thí sinh không trúng tuyển tại các đơn vị khác và căn cứ thứ tự ưu tiên để lựa chọn người trúng tuyển.

V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM PHÁT HÀNH HỒ SƠ

1. Thời gian: Bán và tiếp nhận hồ sơ từ ngày 29/8/2017 đến đúng 17 giờ 00 phút ngày03/9/2017 (sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ kể cả ngày nghỉ Lễ và nghỉ cuối tuần).

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Phòng Nội vụ huyện Lộc Bình. Chỉ tiếp nhận hồ sơ nộp trực tiếp tại phòng Nội vụ, không nhận hồ sơ nộp bằng hình thức khác.

VI. MỘT SỐ LƯU Ý

1. Mỗi thí sinh chỉ được nộp 01 hồ sơ đăng ký dự tuyển vào một trong số các trường học có nhu cầu tuyển hợp đồng lao động phù hợp với yêu cầu của vị trí cần tuyển. Nếu thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển vào từ 02 đơn vị trở lên sẽ không được dự tuyển.

2. Trong tổ chức xét tuyển, nếu phát hiện hồ sơ thí sinh đăng ký tham gia dự tuyển có văn bằng, chứng chỉ và các giấy tờ khác có liên quan không hợp pháp; gian lận trong kê khai sơ yếu lý lịch, đơn đăng ký dự tuyển hoặc diện đối tượng được ưu tiên (nếu có) thì thí sinh đó sẽ không được tham gia dự tuyển.

Ủy ban nhân dân huyện Lộc Bình thông báo nội dung tuyển hợp đồng lao động để tất cả các cá nhân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn biết và tham gia đăng ký dự tuyển; Thông báo này được niêm yết công khai tại Trụ sở phòng Nội vụ huyện, UBND các xã, thị trấn, đăng trên các bản tin của Đài Truyền thanh - Truyền hình và trang thông tin điện tử huyện Lộc Bình./.

Tệp đính kèm
Attachment Size
Biêu nhu câu HD 2017-2018 (GD).xls 498 KB