Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

Thông báo số 426/TB-HĐTD ngày 16/11/2016 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016 huyện Lộc Bình lịch chi tiết tổ chức thi tuyển công chức xã năm 2016

Thông tin tuyển dụng Công chức, viên chức

THÔNG BÁO

Lịch chi tiết các môn thi trong kỳ thi tuyển công chức xã

huyện Lộc Bình năm 2016

 

Căn cứ Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 16/8/2016 của UBND huyện Lộc Bình về việc tuyển dụng công chức xã năm 2016.

Thực hiện Công văn số 2108/SNV-XDCQ&CTTN ngày 11/11/2016 của Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn thống nhất một số nội dung về tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016; để tổ chức thi tuyển theo đúng nội dung kế hoạch đề ra. Hội đồng tuyển dụng công chức xã năm 2016 thông báo các nội dung sau:

1. Thời gian chi tiết tổ chức thi tuyển

STT

Thời gian

Môn thi

Thời lượng

I

Ngày 26/11/2016

 

 

1

Buổi sáng

- Khai mạc kỳ thi: Từ 7h30’

- Thi viết môn Kiến thức chung: Từ 8h30’ đến 10h30’

 

120 phút

2

Buổi chiều

- Thi viết môn Nghiệp vụ chuyên ngành: Từ 14h00’ đến 16h00’

120 phút

II

Ngày 27/11/2016

 

 

1

Buổi sáng

- Thi trắc nghiệm Nghiệp vụ chuyên ngành: Từ 8h00’ đến 8h30’

30 phút

- Thi trắc nghiệm môn Tin học văn phòng: Từ 9h30’ đến 10h00’

30 phút

 

2. Địa điểm thi tuyển: Trường THPT Lộc Bình, Địa chỉ: Khu Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình.

Hội đồng tuyển dụng thông báo để các tổ chức liên quan và thí sinh biết; thực hiện; thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện (phòng Nội vụ), đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện Lộc Bình.

Mọi chi tiết liên hệ phòng Nội vụ, số điện thoại: 0253.842.659./.