Skip to main content
Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026!

QĐ:của ban XD ngân hàng đề thi tuyển dụng CCCX tỉnh về việc thay thế Phụ lục số 1. Nội dung ôn tập môn Kiến thức chung tại Quyết định số 62/QĐ- BXDNHĐT ngày 03/10/2016 của Ban Xây dựng ngân hàng Đề thi tuyển dụng công chức cấp xã năm 2016