Skip to main content
Submitted by Ban biên tập Huyện Lộc Bình on 7 June 2018
Số hiệu văn bản
08/QĐ-UBND
Ngày ban hành
05/09/2016
Ngày hiệu lực
05/09/2016
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Chủ tịch Lương Trọng Quỳnh