Skip to main content
Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020
Submitted by Ban biên tập Huyện Lộc Bình on 8 June 2018
Số hiệu văn bản
02/2016/QĐ-UBND
Ngày ban hành
27/06/2016
Ngày hiệu lực
27/06/2016
Lĩnh vực văn bản
Người ký
Chủ tịch Lương Trọng Quỳnh
Tệp đính kèm
Attachment Size
Quy dinh LD da ky.doc 42 KB